پیشنهاد پارسینه
توفان‌های ناشی از باد‌های ۱۲۰ روزه که از چند روزه اخیر در منطقه سیستان شدت گرفته، زندگی مردم منطقه را مختل و بیش از صد‌ها نفر را راهی مراکز درمانی کرده است.
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۱
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو