توفان‌های ناشی از باد‌های ۱۲۰ روزه که از چند روزه اخیر در منطقه سیستان شدت گرفته، زندگی مردم منطقه را مختل و بیش از صد‌ها نفر را راهی مراکز درمانی کرده است.
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۱
۰
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۱
توفان‌های ناشی از باد‌های ۱۲۰ روزه که از چند روزه اخیر در منطقه سیستان شدت گرفته، زندگی مردم منطقه را مختل و بیش از صد‌ها نفر را راهی مراکز درمانی کرده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید