۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۱
۲
نظرات
ناشناس
در عوض سن امید به زندگی اقزایش داشته و به 76سال رسیده است!!
سبحان شاهمرادی اصولگرا
گناه و نزدیک شدن به فرهنگ غربی
سبب کاهش نکاح شده هست
ارسال نظر