سخنگوی قوه قضاییه خبر بازداشت دادستان سابق تهران را تکذیب کرد.
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۶
۰

خبر بازداشت جعفری دولت آبادی تکذیب شد

 در گفتگو با ایسنا در رابطه با صحت خبر منتتشر شده در فضای مجازی مبنی بر بازداشت جعفری دولت آبادی، دادستان سابق تهران اظهار کرد: به هیچ عنوان خبر صحت ندارد.

در روز‌های اخیر خبری در فضای مجازی مبنی بر بازداشت جعفری دولت آبادی، دادستان تهران و انتقال وی به بند دو الف. زندان اوین منتشر شده بود.


سخنگوی قوه قضاییه خبر بازداشت دادستان سابق تهران را تکذیب کرد.

خبر بازداشت جعفری دولت آبادی تکذیب شد

 در گفتگو با ایسنا در رابطه با صحت خبر منتتشر شده در فضای مجازی مبنی بر بازداشت جعفری دولت آبادی، دادستان سابق تهران اظهار کرد: به هیچ عنوان خبر صحت ندارد.

در روز‌های اخیر خبری در فضای مجازی مبنی بر بازداشت جعفری دولت آبادی، دادستان تهران و انتقال وی به بند دو الف. زندان اوین منتشر شده بود.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید