لازانیا از جمله غذا‌های محبوب است که به طریق مختلف تهیه میشود. ممکن است از روش‌های تکراری خسته شوید و قصد تهیه یک لازانیا متفاوت و هیجان انگیز را داشته باشید. در این صورت ما به شما پیشنهاد میکنیم لازانیا را در نان باگت تهیه کنید.
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶
لازانیا از جمله غذا‌های محبوب است که به طریق مختلف تهیه میشود. ممکن است از روش‌های تکراری خسته شوید و قصد تهیه یک لازانیا متفاوت و هیجان انگیز را داشته باشید. در این صورت ما به شما پیشنهاد میکنیم لازانیا را در نان باگت تهیه کنید.
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50