محسن هاشمی:
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: طرح ارائه شده برای الزام شهرداری تهران به اخذ پروانه ساخت و ساز در پروژه‌های مشارکتی هزینه‌های بسیار زیادی را به شهرداری تحمیل می‌کند.
۲۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۴
۰

محسن هاشمی پس از استماع دفاعیات کمیسیون شهرسازی درباره طرح الزام شهرداری به اخذ پروانه ساخت و ساز در پروژه‌های مشارکتی گفت: با یک بررسی اجمالی می توان گفت این طرح بیش از 2500 هزار ساختمان بزرگ در شهرداری را شامل خواهد شد که حتما متراژ این ساختمان‌ها نیز از چند میلیون متر مربع هم عبور می‌کند.

 

رییس شورای اسلامی شهر تهران اذهان حاضرین را به این نکته جلب کرد که بخشی از هزینه‌های صدور پروانه به شهرداری و بخشی از آن به سایر نهادها مثل آموزش و پرورش یا بیمه‌های اجتماعی می‌رسد. این در حالی است که در این طرح نه هزینه‌های شهرداری تهران دیده شده است و نه هزینه‌ای که باید به سایر نهادها داده شود.

 

رئیس شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: شهرداری تهران در حال حاضر بدهی چند ده میلیاردی دارد حال با آوردن این طرح هزینه های چند صد میلیاردی را نیز بر دوش شهرداری خواهید گذاشت بنابراین بعید است چنین بودجه‌ای را داشته باشیم.

 

وی تصریح کرد: این ایده خوبی است اما آیا ضمانت اجرایی آن دیده شده است؟

 

هاشمی با طرح مثالی از وضعیت مجتمع های ایستگاهی مترو گفت: در نظر داشته باشید هر ایستگاه مترو حدود ده هزار متر مربع فضای ایستگاهی دارد که عمدتا سندهای آن تجمیع نشده است حال آنکه برای اجرای این طرح شما باید هزینه‌های بسیاری را پرداخت کنید.

 

سید حسن رسولی نیز با تایید دغدغه های رییس شورا تصریح کرد: بر خلاف گزارش توجیهی کمیسیون شهرسازی مبنی بر اینکه حتی برای پروژه های مشارکتی پروانه صادر نمی شود باید متذکر شد که یکی از آورده های اساسی شهرداری همین هزینه های مرتبط با صدور پروانه است.

 

وی نکته قابل توجه در این طرح را عدم برآورد بار مالی منتج از اجرای این طرح ذکر کرد و افزود: بار مالی این مصوبه چه میزان است؟ از معاون شهرسازی در برخوردشان با این طرح متعجب شدم.

 

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: باتوجه به منابع مالی که در اختیار داریم باید بدانیم از این منبع چگونه می توانیم نتیجه بری داشته باشیم. شهرداری که 60 تا هفتاد هزار میلیارد تومان بدهی دارد این که برای ساختمان های خودش پروانه صار کند و پرداختی های متعلق را هم داشته باشد چگونه میتواند این طرح را عملیاتی کند.

 

رسولی خاطر نشان ساخت: این طرح به جای تعیین تکلیف استانداردهای ایمنی ما را برای حدود سه هزار ملک که از ابتدا باید مرحله صدور پروانه را طی کنند، به ناکجا آباد می برد.

 

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: طرح ارائه شده برای الزام شهرداری تهران به اخذ پروانه ساخت و ساز در پروژه‌های مشارکتی هزینه‌های بسیار زیادی را به شهرداری تحمیل می‌کند.

محسن هاشمی پس از استماع دفاعیات کمیسیون شهرسازی درباره طرح الزام شهرداری به اخذ پروانه ساخت و ساز در پروژه‌های مشارکتی گفت: با یک بررسی اجمالی می توان گفت این طرح بیش از 2500 هزار ساختمان بزرگ در شهرداری را شامل خواهد شد که حتما متراژ این ساختمان‌ها نیز از چند میلیون متر مربع هم عبور می‌کند.

 

رییس شورای اسلامی شهر تهران اذهان حاضرین را به این نکته جلب کرد که بخشی از هزینه‌های صدور پروانه به شهرداری و بخشی از آن به سایر نهادها مثل آموزش و پرورش یا بیمه‌های اجتماعی می‌رسد. این در حالی است که در این طرح نه هزینه‌های شهرداری تهران دیده شده است و نه هزینه‌ای که باید به سایر نهادها داده شود.

 

رئیس شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: شهرداری تهران در حال حاضر بدهی چند ده میلیاردی دارد حال با آوردن این طرح هزینه های چند صد میلیاردی را نیز بر دوش شهرداری خواهید گذاشت بنابراین بعید است چنین بودجه‌ای را داشته باشیم.

 

وی تصریح کرد: این ایده خوبی است اما آیا ضمانت اجرایی آن دیده شده است؟

 

هاشمی با طرح مثالی از وضعیت مجتمع های ایستگاهی مترو گفت: در نظر داشته باشید هر ایستگاه مترو حدود ده هزار متر مربع فضای ایستگاهی دارد که عمدتا سندهای آن تجمیع نشده است حال آنکه برای اجرای این طرح شما باید هزینه‌های بسیاری را پرداخت کنید.

 

سید حسن رسولی نیز با تایید دغدغه های رییس شورا تصریح کرد: بر خلاف گزارش توجیهی کمیسیون شهرسازی مبنی بر اینکه حتی برای پروژه های مشارکتی پروانه صادر نمی شود باید متذکر شد که یکی از آورده های اساسی شهرداری همین هزینه های مرتبط با صدور پروانه است.

 

وی نکته قابل توجه در این طرح را عدم برآورد بار مالی منتج از اجرای این طرح ذکر کرد و افزود: بار مالی این مصوبه چه میزان است؟ از معاون شهرسازی در برخوردشان با این طرح متعجب شدم.

 

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: باتوجه به منابع مالی که در اختیار داریم باید بدانیم از این منبع چگونه می توانیم نتیجه بری داشته باشیم. شهرداری که 60 تا هفتاد هزار میلیارد تومان بدهی دارد این که برای ساختمان های خودش پروانه صار کند و پرداختی های متعلق را هم داشته باشد چگونه میتواند این طرح را عملیاتی کند.

 

رسولی خاطر نشان ساخت: این طرح به جای تعیین تکلیف استانداردهای ایمنی ما را برای حدود سه هزار ملک که از ابتدا باید مرحله صدور پروانه را طی کنند، به ناکجا آباد می برد.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید