بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس به عجمان امارات پیوست.
۲۰ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۱
۰

منشا جانشین تیام در عجمان شد

بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس با عقد قراردادی به عجمان امارات پیوست.

این باشگاه پس از خروج تیام، دیگر بازیکن پیشین استقلال، اقدام به خرید منشأ کرد.

بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس به عجمان امارات پیوست.

منشا جانشین تیام در عجمان شد

بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس با عقد قراردادی به عجمان امارات پیوست.

این باشگاه پس از خروج تیام، دیگر بازیکن پیشین استقلال، اقدام به خرید منشأ کرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید