بانک مرکزی گزارش داد:
حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۸ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم پایان سال ۹۶ معادل ۲۳.۱ درصد رشد داشت.
۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۶
۲

به گزارش پارسینه، بانک مرکزی اعلام کرد: با تدابیر به‌کار گرفته شده و اتخاذ رویکرد‌های مناسب در حوزه‌های ارزی و ریالی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به رقم سال قبل (۲۲.۱ درصد) تنها یک واحد درصد افزایش داشت.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفت: بررسی اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.۲ درصدی پایه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.

جعفر مهدی زاده ادامه داد: در این میان، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی عنوان کرد: هرچند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که در ماه‌های آبان تا اسفند سال ۱۳۹۷، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است.

وی یادآور شد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک هزار و ۶۰۵ هزار میلیارد ریال در پایان مهر سال ۱۳۹۷ به یک هزار و ۳۸۱ هزار میلیارد ریال در پایان اسفند این سال رسیده است.

بانک مرکزی گزارش داد:
۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۶
حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۸ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم پایان سال ۹۶ معادل ۲۳.۱ درصد رشد داشت.

به گزارش پارسینه، بانک مرکزی اعلام کرد: با تدابیر به‌کار گرفته شده و اتخاذ رویکرد‌های مناسب در حوزه‌های ارزی و ریالی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به رقم سال قبل (۲۲.۱ درصد) تنها یک واحد درصد افزایش داشت.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفت: بررسی اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.۲ درصدی پایه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.

جعفر مهدی زاده ادامه داد: در این میان، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی عنوان کرد: هرچند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که در ماه‌های آبان تا اسفند سال ۱۳۹۷، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است.

وی یادآور شد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک هزار و ۶۰۵ هزار میلیارد ریال در پایان مهر سال ۱۳۹۷ به یک هزار و ۳۸۱ هزار میلیارد ریال در پایان اسفند این سال رسیده است.

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
مردم فریبی؟ جلو واردات رو گرفتید اینکه هنر نیست صنایع کشو را دارید ورشکست میکنید.
ناشناس
بله البته
که بهتر شده
با صادرات سیب زمینی این قوت لا یموت مردم بدبخت به عراق و... و بالابردن نرخ آن دارید دلارا رو جمع می کنید که چی؟ برا ماها خرج کنید ؟ عمرا !
یا میفرستین برا نکبت زاده هاتون اونور آب یا برا شیخ حسن و بشار اسد
خدا ازتون نگذره به حق 5 تن
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید