بر اثر تیراندازی‌های ۲۴ ساعت گذشته در ایالت‌های مختلف آمریکا، دست‌کم ۲۵ نفر کشته و ۸۹ نفر زخمی شده‌اند.
۱۵ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۳
۱

۱۰۴ مورد تیراندازی در ۲۴ ساعت گذشته در ایالت‌های مختلف این کشور رخ داده است که بر اثر آن‌ها دست کم ۲۵ نفر کشته و ۸۹ نفر زخمی شده‌اند.

۱۸ مورد از تیراندازی‌های گزارش شده در شبانه روز گذشته هیچ قربانی (زخمی یا کشته) در پی نداشت.

مرکز ثبت خشونت‌های مسلحانه در آمریکا همچنین در ادامه گزارش‌های روزانه خود، آمار نهایی موارد تیراندازی بیست و چهار ساعت پنجشنبه تا جمعه و تلفات آن‌ها را در شهر‌ها و ایالت‌های مختلف آمریکا اعلام کرد. بر این اساس، ۱۷۳ مورد تیراندازی در این مدت رخ داده که بر اثر آنها، ۳۳ نفر کشته و ۱۳۷ نفر زخمی شده اند. ۴۰ مورد از این حوادث در این مدت قربانی (کشته یا زخمی) نداشته است.

طبق گزارش‌های منتشر شده، در چهل و هشت ساعت گذشته، ۲۷۷ مورد تیراندازی در شهر‌ها و ایالت‌های مختلف آمریکا گزارش شده است که در نتیجه آن‌ها ۵۸ نفر کشته و ۲۲۶ نفر زخمی شده اند.

با توجه به اینکه گزارش‌های تیراندازی‌ها در شهر‌ها و ایالت‌های مختلف آمریکا معمولا چهل و هشت ساعت پس از وقوع کامل می‌شود، آمار نهایی تیراندازی‌های بیست و چهار ساعت جمعه تا شنبه (شبانه روز گذشته) نیز روز یکشنبه منتشر می‌شود.

همچنین؛ به گزارش مرکز آمار خشونت‌های مسلحانه در آمریکا، ۲۷ هزار و ۸۶۰ مورد تیراندازی از ابتدای سال ۲۰۱۹ به ثبت رسیده است که در نتیجه آن‌ها ۷۳۵۰ نفر کشته و ۱۴ هزار و ۳۸۷ نفر زخمی شدند. ۳۳۲ تن از قربانیان (کشته یا زخمی) این حوادث کودکان زیر ۱۱ سال هستند و ۱۴۶۶ نفر نوجوانان کمتر از ۱۷ سال می‌باشند. در این مدت ۲۱۲ مورد تیراندازی به جمع، ۸۸۲ مورد حمله به منازل و ۷۳۷ مورد تیراندازی به منظور دفاع از خود و ۷۵۵ مورد تیراندازی غیرعمدی ثبت شده است.

بر اثر تیراندازی‌های ۲۴ ساعت گذشته در ایالت‌های مختلف آمریکا، دست‌کم ۲۵ نفر کشته و ۸۹ نفر زخمی شده‌اند.

۱۰۴ مورد تیراندازی در ۲۴ ساعت گذشته در ایالت‌های مختلف این کشور رخ داده است که بر اثر آن‌ها دست کم ۲۵ نفر کشته و ۸۹ نفر زخمی شده‌اند.

۱۸ مورد از تیراندازی‌های گزارش شده در شبانه روز گذشته هیچ قربانی (زخمی یا کشته) در پی نداشت.

مرکز ثبت خشونت‌های مسلحانه در آمریکا همچنین در ادامه گزارش‌های روزانه خود، آمار نهایی موارد تیراندازی بیست و چهار ساعت پنجشنبه تا جمعه و تلفات آن‌ها را در شهر‌ها و ایالت‌های مختلف آمریکا اعلام کرد. بر این اساس، ۱۷۳ مورد تیراندازی در این مدت رخ داده که بر اثر آنها، ۳۳ نفر کشته و ۱۳۷ نفر زخمی شده اند. ۴۰ مورد از این حوادث در این مدت قربانی (کشته یا زخمی) نداشته است.

طبق گزارش‌های منتشر شده، در چهل و هشت ساعت گذشته، ۲۷۷ مورد تیراندازی در شهر‌ها و ایالت‌های مختلف آمریکا گزارش شده است که در نتیجه آن‌ها ۵۸ نفر کشته و ۲۲۶ نفر زخمی شده اند.

با توجه به اینکه گزارش‌های تیراندازی‌ها در شهر‌ها و ایالت‌های مختلف آمریکا معمولا چهل و هشت ساعت پس از وقوع کامل می‌شود، آمار نهایی تیراندازی‌های بیست و چهار ساعت جمعه تا شنبه (شبانه روز گذشته) نیز روز یکشنبه منتشر می‌شود.

همچنین؛ به گزارش مرکز آمار خشونت‌های مسلحانه در آمریکا، ۲۷ هزار و ۸۶۰ مورد تیراندازی از ابتدای سال ۲۰۱۹ به ثبت رسیده است که در نتیجه آن‌ها ۷۳۵۰ نفر کشته و ۱۴ هزار و ۳۸۷ نفر زخمی شدند. ۳۳۲ تن از قربانیان (کشته یا زخمی) این حوادث کودکان زیر ۱۱ سال هستند و ۱۴۶۶ نفر نوجوانان کمتر از ۱۷ سال می‌باشند. در این مدت ۲۱۲ مورد تیراندازی به جمع، ۸۸۲ مورد حمله به منازل و ۷۳۷ مورد تیراندازی به منظور دفاع از خود و ۷۵۵ مورد تیراندازی غیرعمدی ثبت شده است.

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
بعد میخوان با ایران هم بجنگن؟! نمیتونید کشورتونو جمع کنید چجوری میخواید با ایران بجنگید؟!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید