محققان برای نخستین بار موفق شدند با کمک یک سیستم میان مغز ۳ انسان ارتباط برقرار کنند.
۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۱
۰
محققان ادعا می‌کنند روشی ابداع کرده اند تا سه نفر از طریق مغزهایشان با یکدیگر ارتباط برقرار و مشکلات را حل کنند.

محققان دانشگاه واشنگتن این سیستم را ابداع کرده اند که BrainNet نام گرفته است. این نخستین شبکه اتصال مغز به مغز در نوع خود است و دستاوردی مهم در جهت تحقق ارتباطات تله پاتیک است.

به گفته پژوهشگران این نخستین بار است که فردی می‌تواند با ذهن خود اطلاعات ارسال و دریافت کند. همچنین BrainNet نخستین سیستمی است که بیش از دو نفر از آن استفاده می‌کنند.
 
۳ نفر از طریق مغزهایشان با یکدیگر ارتباط برقرار کردند

طی این پژوهش دو نفر به کمک یک شخص ثالث کمک کردند تا با استفاده از ابزاری که مغز‌های هر ۳ نفر را بهم متصل می‌کند، فعالیتی را انجام دهد. این آزمایش یک بازی شبیه تتریس (Tetris) بود که در آن دو فرد به عنوان ارسال کننده می‌توانند بازی را مشاهده کنند، اما قادر به کنترل آن نیستند.

فرد سوم یا دریافت کننده می‌تواند یک قسمت از بازی را ببیند و برای انتقال اطلاعات از طریق BrainNet به دو ارسال کننده متکی است تا بتواند بازی را تکمیل کند.

هر سه شرکت کننده در آزمایش در اتاق‌های جداگانه حضور داشتند و نمی‌توانستند با یکدیگر حرف بزنند یا همدیگر را ببینند.

«آندرئا استوکو» یکی از مؤلفان این پژوهش می‌گوید: برای ارسال پیام به فرد دریافت کننده ما از کابل و دستگاهی استفاده کردیم که شبیه یک راکت کوچک است و پشت سر دریافت کننده قرار می‌گرفت. این دستگاه بخشی از مغز را تحریک می‌کند سیگنال‌های دریافتی از چشمان را ترجمه می‌کند.

در اصل ما عصب‌های پشت مغز را فریب دادیم تا سیگنالی که از چشمان دریافت شده را در مغز منتشر کنند. شرکت کنندگان در مرحله بعد احساس کردند قوس‌های برق یا اشیایی در جلوی چشمانشان ظاهر می‌شود.

دانشمندان امیدوارند با توسعه این فناوری و استفاده از آن بتواننددر آینده مغز انسان‌ها را بهم متصل کنند.

به هرحال این تحقیق که در ماه آوریل در Scientific Reports منتشر شده است،
محققان برای نخستین بار موفق شدند با کمک یک سیستم میان مغز ۳ انسان ارتباط برقرار کنند.
محققان ادعا می‌کنند روشی ابداع کرده اند تا سه نفر از طریق مغزهایشان با یکدیگر ارتباط برقرار و مشکلات را حل کنند.

محققان دانشگاه واشنگتن این سیستم را ابداع کرده اند که BrainNet نام گرفته است. این نخستین شبکه اتصال مغز به مغز در نوع خود است و دستاوردی مهم در جهت تحقق ارتباطات تله پاتیک است.

به گفته پژوهشگران این نخستین بار است که فردی می‌تواند با ذهن خود اطلاعات ارسال و دریافت کند. همچنین BrainNet نخستین سیستمی است که بیش از دو نفر از آن استفاده می‌کنند.
 
۳ نفر از طریق مغزهایشان با یکدیگر ارتباط برقرار کردند

طی این پژوهش دو نفر به کمک یک شخص ثالث کمک کردند تا با استفاده از ابزاری که مغز‌های هر ۳ نفر را بهم متصل می‌کند، فعالیتی را انجام دهد. این آزمایش یک بازی شبیه تتریس (Tetris) بود که در آن دو فرد به عنوان ارسال کننده می‌توانند بازی را مشاهده کنند، اما قادر به کنترل آن نیستند.

فرد سوم یا دریافت کننده می‌تواند یک قسمت از بازی را ببیند و برای انتقال اطلاعات از طریق BrainNet به دو ارسال کننده متکی است تا بتواند بازی را تکمیل کند.

هر سه شرکت کننده در آزمایش در اتاق‌های جداگانه حضور داشتند و نمی‌توانستند با یکدیگر حرف بزنند یا همدیگر را ببینند.

«آندرئا استوکو» یکی از مؤلفان این پژوهش می‌گوید: برای ارسال پیام به فرد دریافت کننده ما از کابل و دستگاهی استفاده کردیم که شبیه یک راکت کوچک است و پشت سر دریافت کننده قرار می‌گرفت. این دستگاه بخشی از مغز را تحریک می‌کند سیگنال‌های دریافتی از چشمان را ترجمه می‌کند.

در اصل ما عصب‌های پشت مغز را فریب دادیم تا سیگنالی که از چشمان دریافت شده را در مغز منتشر کنند. شرکت کنندگان در مرحله بعد احساس کردند قوس‌های برق یا اشیایی در جلوی چشمانشان ظاهر می‌شود.

دانشمندان امیدوارند با توسعه این فناوری و استفاده از آن بتواننددر آینده مغز انسان‌ها را بهم متصل کنند.

به هرحال این تحقیق که در ماه آوریل در Scientific Reports منتشر شده است،
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید