ظریف در حاشیه همایش روز آفریقا گفت: هنوز در فهرست تحریم آمریکا نیستم، اما تحریم رهبر انقلاب و دفتر ایشان نشانه ناآشنایی حکام آمریکا با مقررات بین المللی و احکام دین اسلام است.
۰۵ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۹
۴
ظریف در حاشیه همایش روز آفریقا گفت: هنوز در فهرست تحریم آمریکا نیستم، اما تحریم رهبر انقلاب و دفتر ایشان نشانه ناآشنایی حکام آمریکا با مقررات بین المللی و احکام دین اسلام است.
نظرات
ناشناس
نیشت را ببند و تا اخر هفته صبر داشته باش .
ناشناس
به امید تحریم ظریف و دیدن لب و لوچه آویزانش !
ناشناس
وای خوش به حالت هنوز هم می توانی به دیدار شیطان بزرگ بروی
ناشناس
اقا جواد عجله نکن ! صبر داشته با تا یکی - دو روز دیگه نوبتت خواهد رسید !!!
ارسال نظر