معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: واسطه‌ها از موانع کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار هستند.
۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۶
۰

مرتضی رضایی گفت: با توجه به بارندگی‌های خوب طی چند ماه اخیر در سطح کشور و حاصلخیزی مراتع، علاوه بر افزایش زایش دام‌ها، علوفه رایگان در بخش عشایری و روستاییان قرار در اختیار قرارمی گیرد که منجر به کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد.

وی در مورد قیمت گوشت قرمز نیز اظهار داشت: با واردات گوشت قرمز مورد نیاز، قیمت این محصول به طور میانگین ۱۰ هزار تومان در سطح کشور کاهش یافته است و روند کاهش قیمت ادامه خواهد یافت.

رضایی افزود: امسال نزدیک به ۳۴ هزار تن گوشت گوساله و ۳۵ هزار تن گوشت گوسفندی برای تأمین ذخایر استراتژیک و نیاز مصرف مردم وارد کشور شده است.

وی واسطه گر‌ها در بازاررسانی گوشت قرمز را از موانع کاهش قیمت گوشت قرمز دانست و تصریح کرد: با ادامه روند ورود گوشت قرمز به بازار، این مشکل برطرف می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در همین حال از دامداران و تشکل‌های دامی خواست زنجیره‌های تولید را در این بخش تشکیل و بازاررسانی گوشت قرمز را انجام دهند.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد قیمت ۱،۲۵۰ تومان برای هر کیلو سبوس گفت: تعیین این قیمت برای سبوس منطقی نیست و باید به قیمت مصوب قبلی یعنی ۸۶۰ تومان در هر کیلو بازگردد.

وی درباره صادرات گوشت مرغ نیز اذعان داشت: با توجه به تولید مازاد گوشت مرغ، مجوز صادرات این محصول به صورت محدود داده شده است.

رضایی در عین حال گفت: شرکت پشتیبانی دام موظف به خرید مازاد گوشت مرغ است.

وی با بیان اینکه طی یک ماه گذشته حدود ۲۲۵ هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شده است، اظهار داشت: این در حالی است که گوشت مورد نیاز طی این ماه ۲۰۰ هزار تومان بوده که مازاد این تولید برای تأمین ذخایر استراتژیک و یا مصرف در ماه‌های بعد استفاده می‌شود.

رضایی تصریح کرد: قیمت‌های کارشناسی مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی است و برای تضمین قیمت گوشت مرغ کارگروهی در وزارت صمت تشکیل شده و به زودی قیمت‌ها اعلام خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: واسطه‌ها از موانع کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار هستند.

مرتضی رضایی گفت: با توجه به بارندگی‌های خوب طی چند ماه اخیر در سطح کشور و حاصلخیزی مراتع، علاوه بر افزایش زایش دام‌ها، علوفه رایگان در بخش عشایری و روستاییان قرار در اختیار قرارمی گیرد که منجر به کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد.

وی در مورد قیمت گوشت قرمز نیز اظهار داشت: با واردات گوشت قرمز مورد نیاز، قیمت این محصول به طور میانگین ۱۰ هزار تومان در سطح کشور کاهش یافته است و روند کاهش قیمت ادامه خواهد یافت.

رضایی افزود: امسال نزدیک به ۳۴ هزار تن گوشت گوساله و ۳۵ هزار تن گوشت گوسفندی برای تأمین ذخایر استراتژیک و نیاز مصرف مردم وارد کشور شده است.

وی واسطه گر‌ها در بازاررسانی گوشت قرمز را از موانع کاهش قیمت گوشت قرمز دانست و تصریح کرد: با ادامه روند ورود گوشت قرمز به بازار، این مشکل برطرف می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در همین حال از دامداران و تشکل‌های دامی خواست زنجیره‌های تولید را در این بخش تشکیل و بازاررسانی گوشت قرمز را انجام دهند.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد قیمت ۱،۲۵۰ تومان برای هر کیلو سبوس گفت: تعیین این قیمت برای سبوس منطقی نیست و باید به قیمت مصوب قبلی یعنی ۸۶۰ تومان در هر کیلو بازگردد.

وی درباره صادرات گوشت مرغ نیز اذعان داشت: با توجه به تولید مازاد گوشت مرغ، مجوز صادرات این محصول به صورت محدود داده شده است.

رضایی در عین حال گفت: شرکت پشتیبانی دام موظف به خرید مازاد گوشت مرغ است.

وی با بیان اینکه طی یک ماه گذشته حدود ۲۲۵ هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شده است، اظهار داشت: این در حالی است که گوشت مورد نیاز طی این ماه ۲۰۰ هزار تومان بوده که مازاد این تولید برای تأمین ذخایر استراتژیک و یا مصرف در ماه‌های بعد استفاده می‌شود.

رضایی تصریح کرد: قیمت‌های کارشناسی مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی است و برای تضمین قیمت گوشت مرغ کارگروهی در وزارت صمت تشکیل شده و به زودی قیمت‌ها اعلام خواهد شد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید