پارسینه به مناسبت هفته قوه قضاییه منتشر کرد؛
محمد علی اسفنانی مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در گقتگو با پارسینه به گزارش عملکرد این سازمان پرداخت.
۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۸
۱
پارسینه به مناسبت هفته قوه قضاییه منتشر کرد؛
۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۸
محمد علی اسفنانی مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در گقتگو با پارسینه به گزارش عملکرد این سازمان پرداخت.
نظرات
۲
خرابه نشون نمیده
ارسال نظر