۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۹
۱

تبلیغات بر روی برج خلیفه دقیقه‌ای ۳۲ هزار دلار!

نرخ نمایش نوری ۳ دقیقه‌ای سه بعدی با کیفیت بالا بر صفحه کامل برج خلیفه، بلندترین برج جهان که در دبی قرار دارد، به ۳۵۰ هزار درهم (حدود ۹۵ هزار دلار) می‌رسد.به گزارش روزنامه البیان، این قیمت نمایشی است که در تعطیلات پایان هفته از ساعت هشت تا ۱۰ شب ارائه می‌شود.

به عبارتی دیگر قیمت هر دقیقه تبلیع به حدود ۳۲ هزر دلار می‌رسد. بنا بر این گزارش، نرخ تکرار دو بار تکرار نمایش ۳ دقیقه‌ای، به ۵۰۰ هزار درهم (حدود ۱۳۶ هزار دلار) می‌رسد.

در مقابل یک میلیون درهم (حدود ۲۷۲ هزار دلار)، می‌توان یک نمایش ۳ دقیقه‌ای را در روز‌های تعطیلات آخر هفته از ساعت ۷ تا ۱۲ شب، ۵ بار تکرار کرد.

تبلیغات بر روی برج خلیفه دقیقه‌ای ۳۲ هزار دلار!

نرخ نمایش نوری ۳ دقیقه‌ای سه بعدی با کیفیت بالا بر صفحه کامل برج خلیفه، بلندترین برج جهان که در دبی قرار دارد، به ۳۵۰ هزار درهم (حدود ۹۵ هزار دلار) می‌رسد.به گزارش روزنامه البیان، این قیمت نمایشی است که در تعطیلات پایان هفته از ساعت هشت تا ۱۰ شب ارائه می‌شود.

به عبارتی دیگر قیمت هر دقیقه تبلیع به حدود ۳۲ هزر دلار می‌رسد. بنا بر این گزارش، نرخ تکرار دو بار تکرار نمایش ۳ دقیقه‌ای، به ۵۰۰ هزار درهم (حدود ۱۳۶ هزار دلار) می‌رسد.

در مقابل یک میلیون درهم (حدود ۲۷۲ هزار دلار)، می‌توان یک نمایش ۳ دقیقه‌ای را در روز‌های تعطیلات آخر هفته از ساعت ۷ تا ۱۲ شب، ۵ بار تکرار کرد.
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
این سودآوری و رشد ثروت نتیجه یک اقتصاد آزاد است
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید