استفاده از انواع دسر ماست در سفره‌های ایرانی محبوبیت فراوانی دارد و ماست شیرین، ماست موسیر و… را با تزئینات مختلف بار‌ها بر سر سفره‌های ایرانی دیده ایم. اما یکی از روش‌های تزیین ماست درست کردن ماست قالبی است که زیبایی متفاوتی به سفره شما می‌دهد. به همین منظور در ادامه می‌توانید، با طرز تهیه ماست قالبی آشنا شوید.
۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۲
استفاده از انواع دسر ماست در سفره‌های ایرانی محبوبیت فراوانی دارد و ماست شیرین، ماست موسیر و… را با تزئینات مختلف بار‌ها بر سر سفره‌های ایرانی دیده ایم. اما یکی از روش‌های تزیین ماست درست کردن ماست قالبی است که زیبایی متفاوتی به سفره شما می‌دهد. به همین منظور در ادامه می‌توانید، با طرز تهیه ماست قالبی آشنا شوید.
۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۲
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50