وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور نتیجه به این ترتیب حاصل شد که کاغذ همچنان در کالا‌های اساسی باقی بماند، گفت: در خصوص توزیع کاغذ در هفته‌های آینده به وضعیت متعادل خواهیم رسید.
۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۵
۰

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه سفر به شهرستان دماوند در خصوص مشکلات کمبود کاغذ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در خصوص واردات کاغذ اختلالاتی پدید آمد که اتخاذ تصمیم در این باره زمان‌بر بود که آیا می‌شود کاغذ همچنان در لیست کالا‌های اساسی قرار داشته باشد.

وی افزود: با توجه به صحبت‌هایی که صورت گرفت و ادله‌ای که مطرح شد در نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور نتیجه به این ترتیب حاصل شد که کاغذ همچنان در کالا‌های اساسی باقی بماند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در ادامه این اتفاق، مراحل بعدی که در ارتباط با بحث واردات کاغذ بوده مطرح شد که کاغذ‌هایی که فقط در حوزه کتاب و مطبوعات وجود دارد و همچنین در ارتباط با ترخیص گمرکی کاغذ‌هایی که در گمرک هستند و نیز سفارش‌هایی که در خصوص واردات کاغذ بوده با سرعت بیشتری انجام گرفته است.

صالحی تصریح کرد: در همین دو هفته اخیر، کمیته فرهنگی بیش از هزار تن کاغذ توزیع کرده است و در دو یا سه هفته آینده چندهزار تن کاغذ دیگر نیز وارد می‌شود؛ حتماً شرایطی که ما در چند هفته آینده خواهیم داشت در خصوص توزیع کاغذ، متعادل‌کننده خواهد بود.

وی بیان کرد: ما یک دوران بحرانی به دلیل نامشخص بودن مسیر بحث توزیع کاغذ داشتیم که این موضوع در هفته‌های آینده به وضع متعادل خواهد رسید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: آن چیزی که به نحو قابل توجهی هم در هیات نظارت بر مطبوعات و هم در دستگاه‌های دولتی وجود دارد، این نگاه است که رسانه‌ها را مکمل کار‌های اجرایی دولت بدانیم و نقد آن‌ها را به عنوان نقد درونی از خود تلقی کنیم.

صالحی ادامه داد: باید احساس کنیم ورودی رسانه‌ها برای کمک به دولت است، نه اینکه احساس اختلال در کار‌ها را داشته باشیم؛ دولت تدبیر و امید در این شش سال با همین نگاه پیش رفته است و مواردی که به عنوان تخلف رسانه‌ها از هیات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارجاع داده شود، بسیار محدود بوده و نمونه‌هایی انگشت شمار است.

وی تصریح کرد: توصیه اصلی که رئیس جمهور و مجموعه دستگاه‌ها به رسانه‌ها داشته‌اند، این است که شکایت دولتی از رسانه‌ها انجام نشود، مگر مواردی که به مسائل عمومی منتهی شود و شکایت شخصی در این زمینه کلاً اتفاق نیفتد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: با این نگاه دولت حرکت کرده و ما اعتقاد داریم که هر مقدار آزادی نقد را در رسانه‌ها جلوتر ببریم، این موضوع به شرط تحقق نقد منصفانه و اخلاق‌محور به مدیریت بهتر کمک خواهد کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور نتیجه به این ترتیب حاصل شد که کاغذ همچنان در کالا‌های اساسی باقی بماند، گفت: در خصوص توزیع کاغذ در هفته‌های آینده به وضعیت متعادل خواهیم رسید.

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه سفر به شهرستان دماوند در خصوص مشکلات کمبود کاغذ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در خصوص واردات کاغذ اختلالاتی پدید آمد که اتخاذ تصمیم در این باره زمان‌بر بود که آیا می‌شود کاغذ همچنان در لیست کالا‌های اساسی قرار داشته باشد.

وی افزود: با توجه به صحبت‌هایی که صورت گرفت و ادله‌ای که مطرح شد در نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور نتیجه به این ترتیب حاصل شد که کاغذ همچنان در کالا‌های اساسی باقی بماند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در ادامه این اتفاق، مراحل بعدی که در ارتباط با بحث واردات کاغذ بوده مطرح شد که کاغذ‌هایی که فقط در حوزه کتاب و مطبوعات وجود دارد و همچنین در ارتباط با ترخیص گمرکی کاغذ‌هایی که در گمرک هستند و نیز سفارش‌هایی که در خصوص واردات کاغذ بوده با سرعت بیشتری انجام گرفته است.

صالحی تصریح کرد: در همین دو هفته اخیر، کمیته فرهنگی بیش از هزار تن کاغذ توزیع کرده است و در دو یا سه هفته آینده چندهزار تن کاغذ دیگر نیز وارد می‌شود؛ حتماً شرایطی که ما در چند هفته آینده خواهیم داشت در خصوص توزیع کاغذ، متعادل‌کننده خواهد بود.

وی بیان کرد: ما یک دوران بحرانی به دلیل نامشخص بودن مسیر بحث توزیع کاغذ داشتیم که این موضوع در هفته‌های آینده به وضع متعادل خواهد رسید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: آن چیزی که به نحو قابل توجهی هم در هیات نظارت بر مطبوعات و هم در دستگاه‌های دولتی وجود دارد، این نگاه است که رسانه‌ها را مکمل کار‌های اجرایی دولت بدانیم و نقد آن‌ها را به عنوان نقد درونی از خود تلقی کنیم.

صالحی ادامه داد: باید احساس کنیم ورودی رسانه‌ها برای کمک به دولت است، نه اینکه احساس اختلال در کار‌ها را داشته باشیم؛ دولت تدبیر و امید در این شش سال با همین نگاه پیش رفته است و مواردی که به عنوان تخلف رسانه‌ها از هیات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارجاع داده شود، بسیار محدود بوده و نمونه‌هایی انگشت شمار است.

وی تصریح کرد: توصیه اصلی که رئیس جمهور و مجموعه دستگاه‌ها به رسانه‌ها داشته‌اند، این است که شکایت دولتی از رسانه‌ها انجام نشود، مگر مواردی که به مسائل عمومی منتهی شود و شکایت شخصی در این زمینه کلاً اتفاق نیفتد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: با این نگاه دولت حرکت کرده و ما اعتقاد داریم که هر مقدار آزادی نقد را در رسانه‌ها جلوتر ببریم، این موضوع به شرط تحقق نقد منصفانه و اخلاق‌محور به مدیریت بهتر کمک خواهد کرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید