محمدرضا بادامچی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی بااشاره به حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد در گفتگو با پارسینه:
گزارش رییس دانشگاه آزاد در خصوص حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد قانع کننده نبود.
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۵
۰
محمدرضا بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ماشین‌های فرسوده در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد همچنان تردد می‌کنند. حدود دو ماه پیش که در جلسه دفاع یکی از دانشجویانم در این دانشگاه حاضر شدم دیدم که ماشین‌های فرسوده هنوز هم در دانشگاه در حال رفت و آمد هستند.
 
ما عبرت نمیگیریم که از این به بعد نگذاریم چنین اتفاقات بیفتد.
 
رییس دانشگاه آزاد واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد را با تصادفات شهری مقایسه می‌کرد. در حالیکه حادثه اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات حیرت آور است این بی توجهی به جان جوانان است و قابل تحمل نیست.
 
باید در محیط‌های علمی بسیار مراقب جان جوانان باشیم.
 
باید بعد از ارائه گزارش حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد، به نتیجه برسیم. نباید بگذاریم چنین اتفاقاتی پیش بیاید و باید تدابیری انجام دهیم.
 
گزارش رییس دانشگاه آزاد در خصوص حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد قانع کننده نبود و توجهی که باید می‌شد را در این گزارش ندیدم.
محمدرضا بادامچی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی بااشاره به حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد در گفتگو با پارسینه:
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۵
گزارش رییس دانشگاه آزاد در خصوص حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد قانع کننده نبود.
محمدرضا بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ماشین‌های فرسوده در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد همچنان تردد می‌کنند. حدود دو ماه پیش که در جلسه دفاع یکی از دانشجویانم در این دانشگاه حاضر شدم دیدم که ماشین‌های فرسوده هنوز هم در دانشگاه در حال رفت و آمد هستند.
 
ما عبرت نمیگیریم که از این به بعد نگذاریم چنین اتفاقات بیفتد.
 
رییس دانشگاه آزاد واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد را با تصادفات شهری مقایسه می‌کرد. در حالیکه حادثه اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات حیرت آور است این بی توجهی به جان جوانان است و قابل تحمل نیست.
 
باید در محیط‌های علمی بسیار مراقب جان جوانان باشیم.
 
باید بعد از ارائه گزارش حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد، به نتیجه برسیم. نباید بگذاریم چنین اتفاقاتی پیش بیاید و باید تدابیری انجام دهیم.
 
گزارش رییس دانشگاه آزاد در خصوص حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد قانع کننده نبود و توجهی که باید می‌شد را در این گزارش ندیدم.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید