ربیعی گفت: صداوسیما نقش مهمی در این موضوع دارد و رئیس صداوسیما گزارشی درباره این موضوع ارائه دادند.
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۷
۰
علی ربیعی سخنگوی دولت درحاشیه جلسه هئیت دولت با اشاره موضوعات بررسی شده در جلسه امروز، اظهار کرد: امروز رئیس جمهور به وزرا و معاونین تاکید کردند که برنامه گفتگو با مردم را ارتقا دهند و در جلسه بر ارتباط مستقیم با مردم تاکید شد.

ربیعی ادامه داد: بحث اوقات فراغت از محور‌های مهم جلسه امروز بود و باید سیاستگذاری مناسبی داشت؛ صداوسیما نقش مهمی در این موضوع دارد و رئیس صداوسیما گزارشی درباره این موضوع ارائه دادند و وزارت آموزش و پرورش مامور شدند که برنامه‌های خود برای ایام اوقات فراغت دانش آموزان تدوین کنند و به هیئت دولت ارائه کنند.

ربیعی با اشاره به جذب گردشگر به کشور اظهار کرد: برای جذب بیشتر گردشگران خارجی و به‌لحاظ اینکه آمریکا برنامه‌های تروریستی اقتصادی را اعمال می‌کند و هر کس را که به ایران می‌آید، به نحوی این افراد ممکن است بترسند و مورد تحریم‌های جاری آن‌ها قرار بگیرند.

وی افزود: رئیس جمهور دستور داد در تمامی فرودگاه ها، گردشگران خارجی بدون مُهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت به ایران آیند.

ربیعی ادامه داد: این اتفاق می‌تواند گردشگر بیشتری را به ایران بیاورد و افراد بتوانند به راحتی به ایران سفر کنند و قرار شد تمهیدات آن به زودی در فرودگاه‌های کشور اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین امروز مصوبه‌ای برای جانبازان و معلولان داشتیم مبنی بر اینکه کسانی که جانباز ۷۰ درصد هستند برای واردات خودرو مشمول شرایط سال ۸۷ می‌شوند و ۵۰۰ دستگاه خودرو به آنان داده می‌شود و این افراد از هزینه شماره گذاری، عوارض، گمرک و اسقاط معاف هستند.

ربیعی تأکید کرد: در این جلسه در مورد مسائل مختلف سیاست خارجی، مباحثی از سوی رئیس جمهور صورت گرفت.
ربیعی گفت: صداوسیما نقش مهمی در این موضوع دارد و رئیس صداوسیما گزارشی درباره این موضوع ارائه دادند.
علی ربیعی سخنگوی دولت درحاشیه جلسه هئیت دولت با اشاره موضوعات بررسی شده در جلسه امروز، اظهار کرد: امروز رئیس جمهور به وزرا و معاونین تاکید کردند که برنامه گفتگو با مردم را ارتقا دهند و در جلسه بر ارتباط مستقیم با مردم تاکید شد.

ربیعی ادامه داد: بحث اوقات فراغت از محور‌های مهم جلسه امروز بود و باید سیاستگذاری مناسبی داشت؛ صداوسیما نقش مهمی در این موضوع دارد و رئیس صداوسیما گزارشی درباره این موضوع ارائه دادند و وزارت آموزش و پرورش مامور شدند که برنامه‌های خود برای ایام اوقات فراغت دانش آموزان تدوین کنند و به هیئت دولت ارائه کنند.

ربیعی با اشاره به جذب گردشگر به کشور اظهار کرد: برای جذب بیشتر گردشگران خارجی و به‌لحاظ اینکه آمریکا برنامه‌های تروریستی اقتصادی را اعمال می‌کند و هر کس را که به ایران می‌آید، به نحوی این افراد ممکن است بترسند و مورد تحریم‌های جاری آن‌ها قرار بگیرند.

وی افزود: رئیس جمهور دستور داد در تمامی فرودگاه ها، گردشگران خارجی بدون مُهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت به ایران آیند.

ربیعی ادامه داد: این اتفاق می‌تواند گردشگر بیشتری را به ایران بیاورد و افراد بتوانند به راحتی به ایران سفر کنند و قرار شد تمهیدات آن به زودی در فرودگاه‌های کشور اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین امروز مصوبه‌ای برای جانبازان و معلولان داشتیم مبنی بر اینکه کسانی که جانباز ۷۰ درصد هستند برای واردات خودرو مشمول شرایط سال ۸۷ می‌شوند و ۵۰۰ دستگاه خودرو به آنان داده می‌شود و این افراد از هزینه شماره گذاری، عوارض، گمرک و اسقاط معاف هستند.

ربیعی تأکید کرد: در این جلسه در مورد مسائل مختلف سیاست خارجی، مباحثی از سوی رئیس جمهور صورت گرفت.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید