رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد نمی‌توان به نام ملت، قانون اساسی را نابود کرد.
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۲:۳۲
۰
به نقل از رسانه‌های الجزایری، احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر گفت: خواسته‌هایی که مبتنی بر این است که ملت مافوق قانون اساسی است، کلمه حقی است که از آن باطل اراده شده است.

وی افزود اینکه به نام ملت، قانون اساسی نابود شود، ممکن نیست، هیچ تناقضی میان قانون اساسی و خواسته‌های مردمی وجود ندارد.

قاید صالح افزود لغو قانون اساسی به معنای لغو نهاد‌های دولتی و ورود به تونل تاریک است.
رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد نمی‌توان به نام ملت، قانون اساسی را نابود کرد.
به نقل از رسانه‌های الجزایری، احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر گفت: خواسته‌هایی که مبتنی بر این است که ملت مافوق قانون اساسی است، کلمه حقی است که از آن باطل اراده شده است.

وی افزود اینکه به نام ملت، قانون اساسی نابود شود، ممکن نیست، هیچ تناقضی میان قانون اساسی و خواسته‌های مردمی وجود ندارد.

قاید صالح افزود لغو قانون اساسی به معنای لغو نهاد‌های دولتی و ورود به تونل تاریک است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید