تعدادی از هواداران معترض باشگاه پرسپولیس صبح امروز با حضور در محل دفتر این باشگاه علیه مدیرعامل و سرپرست این باشگاه شعار دادند.
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۰
۰
تعدادی از هواداران معترض باشگاه پرسپولیس صبح امروز با حضور در محل دفتر این باشگاه علیه مدیرعامل و سرپرست این باشگاه شعار دادند.
ارسال نظر