چهار سفیر از کشورهای اروپایی و آسیایی استوارنامه‌های خود را به رئیس جمهور تحویل دادند.
۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۰
۰
سفرای جدید کشور‌های فرانسه، تاجیکستان، چین و لهستان استوارنامه‌های خود را به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور تحویل دادند.

در ادامه تصاویر این دیدار‌ها رامشاهده می‌کنید:

چهار سفیر جدیدبا روحانی دیدار کردند +تصاویر
سفیر جدید فرانسه
 
چهار سفیر جدیدبا روحانی دیدار کردند +تصاویر
سفیر جدید تاجیکستان
 
چهار سفیر جدیدبا روحانی دیدار کردند +تصاویر
سفیر جدید چین
 
چهار سفیر جدیدبا روحانی دیدار کردند +تصاویر
سفیر جدید لهستان
چهار سفیر از کشورهای اروپایی و آسیایی استوارنامه‌های خود را به رئیس جمهور تحویل دادند.
سفرای جدید کشور‌های فرانسه، تاجیکستان، چین و لهستان استوارنامه‌های خود را به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور تحویل دادند.

در ادامه تصاویر این دیدار‌ها رامشاهده می‌کنید:

چهار سفیر جدیدبا روحانی دیدار کردند +تصاویر
سفیر جدید فرانسه
 
چهار سفیر جدیدبا روحانی دیدار کردند +تصاویر
سفیر جدید تاجیکستان
 
چهار سفیر جدیدبا روحانی دیدار کردند +تصاویر
سفیر جدید چین
 
چهار سفیر جدیدبا روحانی دیدار کردند +تصاویر
سفیر جدید لهستان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید