براساس قانون جدیدی که به تازگی توسط دولت ژاپن به تصویب رسیده، افرادی که در حالات غیر عادی پهپاد‌های خود را به پرواز دربیارند به زندان محکوم و جریمه می‌شوند.
۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۰
۰
براساس قانون جدیدی که به تازگی توسط دولت ژاپن به تصویب رسیده، افرادی که در حالات غیر عادی پهپاد‌های خود را به پرواز درآورند جریمه می‌شوند.

برابر با قانون جدید دولت ژاپن، اگر فردی پهپاد خود را در حالتی که الکل مصرف کرده باشد به پرواز درآورد به زندان می‌رود یا باید مبلغی معادل ۲ هزار و ۸۰۰ دلار پرداخت کند.

مصوبه جدید تأکید می‌کند، کاربران هواپیما‌های بدون سرنشین، اجازه به پرواز درآوردن پهپاد‌های خود را در نزدیکی فرودگاه‌ها، مناطق مسکونی و تجهیزات نظامی ندارند.

پارلمان ژاپن این هفته این قانون را تصویب کرد و در حال حاضر به پرواز درآوردن پهپاد در شرایطی که کاربر آن الکل مصرف کرده باشد، غیرقانونی است.

این اقدام به منظور تحت مدیریت قرار دادن پرواز خودران‌هاست تا همچنان امنیت هوایی برقرار باشد.

کسانی که از قانون جدید پارلمان ژاپن پیروی نکنند، در صورت عدم توانایی برای پرداخت جریمه نقدی به دست کم یک سال زندان محکوم خواهند شد.
براساس قانون جدیدی که به تازگی توسط دولت ژاپن به تصویب رسیده، افرادی که در حالات غیر عادی پهپاد‌های خود را به پرواز دربیارند به زندان محکوم و جریمه می‌شوند.
براساس قانون جدیدی که به تازگی توسط دولت ژاپن به تصویب رسیده، افرادی که در حالات غیر عادی پهپاد‌های خود را به پرواز درآورند جریمه می‌شوند.

برابر با قانون جدید دولت ژاپن، اگر فردی پهپاد خود را در حالتی که الکل مصرف کرده باشد به پرواز درآورد به زندان می‌رود یا باید مبلغی معادل ۲ هزار و ۸۰۰ دلار پرداخت کند.

مصوبه جدید تأکید می‌کند، کاربران هواپیما‌های بدون سرنشین، اجازه به پرواز درآوردن پهپاد‌های خود را در نزدیکی فرودگاه‌ها، مناطق مسکونی و تجهیزات نظامی ندارند.

پارلمان ژاپن این هفته این قانون را تصویب کرد و در حال حاضر به پرواز درآوردن پهپاد در شرایطی که کاربر آن الکل مصرف کرده باشد، غیرقانونی است.

این اقدام به منظور تحت مدیریت قرار دادن پرواز خودران‌هاست تا همچنان امنیت هوایی برقرار باشد.

کسانی که از قانون جدید پارلمان ژاپن پیروی نکنند، در صورت عدم توانایی برای پرداخت جریمه نقدی به دست کم یک سال زندان محکوم خواهند شد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید