اسب‌ها اساساً حیواناتی بصری هستند که بینایی بهتری نسبت به حیوانات اهلی مانند گربه‌ها یا سگ‌ها دارند.
۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۵
۰
اسب‌ها حیواناتی زیبا و اجتماعی هستند که معمولا به صورت گله‌ای زندگی می‌کنند و طبق تحقیقات دانشمندان این حیوانات نیز درست همانند انسان‌ها می‌توانند برای انتقال پیام‌های مهم، لب‌های خود را جمع کنند و یا حالات چهره شان را تغییر دهند


بررسی رفتار اسب‌ها

اسب ها، این حیوانات زیبا در حالی که توان بالایی در پاسخ جنگ یا گریز دارند، همواره شکار شکارچیان هستند.

نخستین واکنش اسب به یک خطر، رم کردن و گریز است با این حال اگر گریز را برای جوان‌تر‌ها ناممکن ببیند در جای خود می‌ایستد و دفاع می‌کند.


البته اسب، بسیار کنجکاو است؛ بدین معنا که با آنکه دوست دارد تا از منطقه بگریزد، اما پیش از آن، لحظه‌ای درنگ می‌کند تا از عامل خطر مطمئن شود و اگر برداشتش این باشد که چندان خطرناک نیست معمولاً نمی‌گریزد.

بیشتر نژاد‌های اسب سواری برای سرعت، چابکی، هوشیاری و استقامت پیشرفته شده‌اند. این ویژگی طبیعی نژاد آن‌ها است با این حال امروزه با اصلاح نژادی تلاش شده اسب‌هایی سربه‌زیر و فرمانبر تولید شود.


اسب‌ها به صورت گله‌ای زندگی می‌کنند درحالی که در میانشان هر اسب از رتبهٔ ویژه‌ای برخوردار است و سلسله مراتب دارد. یک گله همیشه یک رهبر دارد و این رهبر بیشتر یک ماده اسب است.

همچنین این دست از حیوانات بسیار اجتماعی اند که می‌توانند با جانورانی از گونهٔ خود یا از میان دیگر جانداران و حتی انسان دوستی برقرار کنند.


آن‌ها راه‌های گوناگونی برای برقراری ارتباط دارند از جمله می‌توان به درآوردن صدا‌هایی از خود، تیمار کردن، لمس یکدیگر و زبان بدن اشاره کرد.

اگر یک اسب تنها بیفتد چیرگی بر آن دشوار می‌شود، اما با آموزش کم‌کم یادمی‌گیرد تا یک انسان را به عنوان دوست و همنشین خود بپذیرد و به دور بودن از هم نوعان خود عادت کند.

اگر یک اسب تنها بماند و به اندازهٔ کافی همنشین نداشته باشد یا تمرین و آموزش شبیه‌سازی همنشینی با انسان به جای اسب نداشته باشد دچار بی حوصلگی و ناهنجاری می‌شود و این مشکل خود را با جویدن چوب، لگد زدن به دیوار، حرکت‌های «موجی» (مرتب به عقب و جلو رفتن) و دیگر مشکلات نشان دهد.


اسب‌ها مانند انسان حالت چهره خود را تغییر می‌دهند

تحقیقات دانشمندان نشان می‌دهد که اسب‌ها نیز درست مانند انسان‌ها می‌توانند برای انتقال پیام‌های مهم، لب‌های خود را جمع کنند و یا چانه خود را بالا بیاندازند!

آن‌ها از ماهیچه‌های گوناگونی که زیر اعضای گوناگون صورت مانند سوراخ‌های بینی، لب‌ها و چشم‌ها قرار دارند، برای تغییر حالات چهره خود استفاده می‌کنند.

محققان ۱۷ حالت مجزای چهره را در اسب‌ها شناسایی کرده‌اند که به انسان‌ها شبیه است.

اسب‌ها اساساً حیواناتی بصری هستند که بینایی بهتری نسبت به حیوانات اهلی مانند گربه‌ها یا سگ‌ها دارند؛ با این حال این توانایی آن‌ها به طور عمده‌ای نادیده گرفته شده است.

علیرغم تفاوت‌های موجود در ساختار چهره انسان‌ها و اسب‌ها، دانشمندان توانستند حالات مشابهی در رابطه با حرکات لب‌ها و چشم‌ها را شناسایی کنند.

این یافته‌ها حاکی از تشابهات تکاملی گونه‌های متفاوت در استفاده از چهره برای برقراری ارتباط است.

محققان برای شناسایی تمام حرکات مختلفی که اسب‌ها برای بیان حالات خود در چهره‌شان ایجاد می‌کنند، طیف وسیعی از رفتار‌های رایج این حیوانات را در فیلم‌های ویدئویی تحلیل کردند.

آن‌ها هم چنین اقدام به تحقیقات کالبدشناسی در رابطه با ماهیچه‌هایی کردند که این حرکات را ایجاد می‌کنند و به هر یک از حرکت‌های واحد شناسایی شده یک کد اختصاص دادند.

یافته‌های منتشر شده نشان می‌دهد که حالات چهره اسب‌ها، شباهت‌های شگفت‌انگیزی به انسان‌ها و شامپانزه‌ها دارند.
اسب‌ها اساساً حیواناتی بصری هستند که بینایی بهتری نسبت به حیوانات اهلی مانند گربه‌ها یا سگ‌ها دارند.
اسب‌ها حیواناتی زیبا و اجتماعی هستند که معمولا به صورت گله‌ای زندگی می‌کنند و طبق تحقیقات دانشمندان این حیوانات نیز درست همانند انسان‌ها می‌توانند برای انتقال پیام‌های مهم، لب‌های خود را جمع کنند و یا حالات چهره شان را تغییر دهند


بررسی رفتار اسب‌ها

اسب ها، این حیوانات زیبا در حالی که توان بالایی در پاسخ جنگ یا گریز دارند، همواره شکار شکارچیان هستند.

نخستین واکنش اسب به یک خطر، رم کردن و گریز است با این حال اگر گریز را برای جوان‌تر‌ها ناممکن ببیند در جای خود می‌ایستد و دفاع می‌کند.


البته اسب، بسیار کنجکاو است؛ بدین معنا که با آنکه دوست دارد تا از منطقه بگریزد، اما پیش از آن، لحظه‌ای درنگ می‌کند تا از عامل خطر مطمئن شود و اگر برداشتش این باشد که چندان خطرناک نیست معمولاً نمی‌گریزد.

بیشتر نژاد‌های اسب سواری برای سرعت، چابکی، هوشیاری و استقامت پیشرفته شده‌اند. این ویژگی طبیعی نژاد آن‌ها است با این حال امروزه با اصلاح نژادی تلاش شده اسب‌هایی سربه‌زیر و فرمانبر تولید شود.


اسب‌ها به صورت گله‌ای زندگی می‌کنند درحالی که در میانشان هر اسب از رتبهٔ ویژه‌ای برخوردار است و سلسله مراتب دارد. یک گله همیشه یک رهبر دارد و این رهبر بیشتر یک ماده اسب است.

همچنین این دست از حیوانات بسیار اجتماعی اند که می‌توانند با جانورانی از گونهٔ خود یا از میان دیگر جانداران و حتی انسان دوستی برقرار کنند.


آن‌ها راه‌های گوناگونی برای برقراری ارتباط دارند از جمله می‌توان به درآوردن صدا‌هایی از خود، تیمار کردن، لمس یکدیگر و زبان بدن اشاره کرد.

اگر یک اسب تنها بیفتد چیرگی بر آن دشوار می‌شود، اما با آموزش کم‌کم یادمی‌گیرد تا یک انسان را به عنوان دوست و همنشین خود بپذیرد و به دور بودن از هم نوعان خود عادت کند.

اگر یک اسب تنها بماند و به اندازهٔ کافی همنشین نداشته باشد یا تمرین و آموزش شبیه‌سازی همنشینی با انسان به جای اسب نداشته باشد دچار بی حوصلگی و ناهنجاری می‌شود و این مشکل خود را با جویدن چوب، لگد زدن به دیوار، حرکت‌های «موجی» (مرتب به عقب و جلو رفتن) و دیگر مشکلات نشان دهد.


اسب‌ها مانند انسان حالت چهره خود را تغییر می‌دهند

تحقیقات دانشمندان نشان می‌دهد که اسب‌ها نیز درست مانند انسان‌ها می‌توانند برای انتقال پیام‌های مهم، لب‌های خود را جمع کنند و یا چانه خود را بالا بیاندازند!

آن‌ها از ماهیچه‌های گوناگونی که زیر اعضای گوناگون صورت مانند سوراخ‌های بینی، لب‌ها و چشم‌ها قرار دارند، برای تغییر حالات چهره خود استفاده می‌کنند.

محققان ۱۷ حالت مجزای چهره را در اسب‌ها شناسایی کرده‌اند که به انسان‌ها شبیه است.

اسب‌ها اساساً حیواناتی بصری هستند که بینایی بهتری نسبت به حیوانات اهلی مانند گربه‌ها یا سگ‌ها دارند؛ با این حال این توانایی آن‌ها به طور عمده‌ای نادیده گرفته شده است.

علیرغم تفاوت‌های موجود در ساختار چهره انسان‌ها و اسب‌ها، دانشمندان توانستند حالات مشابهی در رابطه با حرکات لب‌ها و چشم‌ها را شناسایی کنند.

این یافته‌ها حاکی از تشابهات تکاملی گونه‌های متفاوت در استفاده از چهره برای برقراری ارتباط است.

محققان برای شناسایی تمام حرکات مختلفی که اسب‌ها برای بیان حالات خود در چهره‌شان ایجاد می‌کنند، طیف وسیعی از رفتار‌های رایج این حیوانات را در فیلم‌های ویدئویی تحلیل کردند.

آن‌ها هم چنین اقدام به تحقیقات کالبدشناسی در رابطه با ماهیچه‌هایی کردند که این حرکات را ایجاد می‌کنند و به هر یک از حرکت‌های واحد شناسایی شده یک کد اختصاص دادند.

یافته‌های منتشر شده نشان می‌دهد که حالات چهره اسب‌ها، شباهت‌های شگفت‌انگیزی به انسان‌ها و شامپانزه‌ها دارند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}