یک روانشناس گفت: کودکانی که مدت زیادى شاهد مشکلات رفتارى والدین خود هستند، رفتارهاى پرخاشگرانه به درمان نشان مى دهند.
۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۸
۰

زمان مناسب برای درمان مشکلات رفتاری کودک

 
 رقیه نوری پور لیاولی روانشناس و مشاوردر خصوص زمان مناسب برای درمان مشکلات رفتاری کودک اظهار کرد: کودکان پیش از دبستانى که با شدت و مدت زیادى شاهد مشکلات رفتارى والدین و یا مراقبان خود هستند به احتمال بیشترى رفتارهاى پرخاشگرانه مقاوم به درمان از خود نشان مى دهند.

نوری پور بیان کرد: کودکى که شاهد پرخاشگرى از جانب مراقبان خود مى باشد قدرت تشخیص این رفتار (پرخاشگرى) را به عنوان یک رفتار ناسازگارانه ندارد و در دیگر موقعیت‌ها نیز از این رفتار به جهت کنترل محیط استفاده مى کند.

این روانشناس گفت: براى کودکانى که مشکلات رفتارى و پرخاشگریشان تبدیل به یک رفتار پایدار و مقاوم شده است و براى آن‌ها مشکلات رفتارى حاد را بوجود آورده است در سالهاى پیش از ورود به مدرسه درمان صورت گیرد.

وی افزود: عدم درمان مشکلات رفتارى در این کودکان روند رشد اجتماعى شدن، رشد توانمندی‌ها و مهارتهاى ارتباطى و تحصیلی آن‌ها را دچار مشکل مى کند.


نوری پورخاطرنشان کرد: در سنین پیش از دبستان به دلیل عدم ورود کودک به جمع همسالان راهبردهاى درمانى به گونه اى کاربردى‌تر توسط والدین انجام مى شود و میزان الگوگیرى کودکان از همسالان خود نیز کمتر است و راحت‌تر با توجه مثبت والدین به رفتارهاى سازگارانه این رفتار‌ها را شدت مى بخشند.
 
منبع:بهداشت نیوز
یک روانشناس گفت: کودکانی که مدت زیادى شاهد مشکلات رفتارى والدین خود هستند، رفتارهاى پرخاشگرانه به درمان نشان مى دهند.

زمان مناسب برای درمان مشکلات رفتاری کودک

 
 رقیه نوری پور لیاولی روانشناس و مشاوردر خصوص زمان مناسب برای درمان مشکلات رفتاری کودک اظهار کرد: کودکان پیش از دبستانى که با شدت و مدت زیادى شاهد مشکلات رفتارى والدین و یا مراقبان خود هستند به احتمال بیشترى رفتارهاى پرخاشگرانه مقاوم به درمان از خود نشان مى دهند.

نوری پور بیان کرد: کودکى که شاهد پرخاشگرى از جانب مراقبان خود مى باشد قدرت تشخیص این رفتار (پرخاشگرى) را به عنوان یک رفتار ناسازگارانه ندارد و در دیگر موقعیت‌ها نیز از این رفتار به جهت کنترل محیط استفاده مى کند.

این روانشناس گفت: براى کودکانى که مشکلات رفتارى و پرخاشگریشان تبدیل به یک رفتار پایدار و مقاوم شده است و براى آن‌ها مشکلات رفتارى حاد را بوجود آورده است در سالهاى پیش از ورود به مدرسه درمان صورت گیرد.

وی افزود: عدم درمان مشکلات رفتارى در این کودکان روند رشد اجتماعى شدن، رشد توانمندی‌ها و مهارتهاى ارتباطى و تحصیلی آن‌ها را دچار مشکل مى کند.


نوری پورخاطرنشان کرد: در سنین پیش از دبستان به دلیل عدم ورود کودک به جمع همسالان راهبردهاى درمانى به گونه اى کاربردى‌تر توسط والدین انجام مى شود و میزان الگوگیرى کودکان از همسالان خود نیز کمتر است و راحت‌تر با توجه مثبت والدین به رفتارهاى سازگارانه این رفتار‌ها را شدت مى بخشند.
 
منبع:بهداشت نیوز
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید