معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم توسعه حمل و نقل عمومی⁩ از جمله مترو خاطر نشان کرد: دولت به رغم محدویت‌های مالی از این مهم حمایت کرده و می‌کند.
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۵
۰

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به بازدید روز گذشته خود از کارخانه واگن سازی و بازدید از متروی تهران نوشت:
‏روز گذشته فرصتی دست داد تا در مترو تهران با هم‌وطنانم همسفر شوم. ‎ گلایه مردم⁩ از ‎شلوغی مترو⁩ قابل درک است. ‎

توسعه حمل و نقل عمومی⁩ از جمله مترو باید به صورت جدی دنبال شود تا شاهد آسایش⁩ بیشتر شهروندان⁩ در سفر‌های درون شهری باشیم. دولت به رغم محدویت‌های مالی از این مهم حمایت کرده و می‌کند.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم توسعه حمل و نقل عمومی⁩ از جمله مترو خاطر نشان کرد: دولت به رغم محدویت‌های مالی از این مهم حمایت کرده و می‌کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به بازدید روز گذشته خود از کارخانه واگن سازی و بازدید از متروی تهران نوشت:
‏روز گذشته فرصتی دست داد تا در مترو تهران با هم‌وطنانم همسفر شوم. ‎ گلایه مردم⁩ از ‎شلوغی مترو⁩ قابل درک است. ‎

توسعه حمل و نقل عمومی⁩ از جمله مترو باید به صورت جدی دنبال شود تا شاهد آسایش⁩ بیشتر شهروندان⁩ در سفر‌های درون شهری باشیم. دولت به رغم محدویت‌های مالی از این مهم حمایت کرده و می‌کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}