کاپیتان سپاهان قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد.
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۰
۰

مهدی کیانی، هافبک دفاعی و کاپیتان سپاهان که قراردادش با این تیم به پایان رسیده بود امورز با باشگاه به توافق رسید و قراردادش را به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد.

بدین ترتیب کیانی تا پایان فصل بیستم در سپاهان حضور خواهد داشت.

 

۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۰
کاپیتان سپاهان قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد.

مهدی کیانی، هافبک دفاعی و کاپیتان سپاهان که قراردادش با این تیم به پایان رسیده بود امورز با باشگاه به توافق رسید و قراردادش را به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد.

بدین ترتیب کیانی تا پایان فصل بیستم در سپاهان حضور خواهد داشت.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}