سفیر لبنان در تهران در صفحه اینستاگرام خود از آزادی نزار زکا شهروند لبنانی- آمریکایی قدردانی و بر روابط مستحکم دوجانبه ایران و لبنان تاکید کرد.
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۱
۰

حسن محمد عباس، سفیر لبنان در تهران در تهران با انتشار عکس آزادی نزار زکا و همچنین بیانیه مطبوعاتی سفارت لبنان در اینستاگرام خود نوشت: امروز بعد از ظهر شهروند لبنانی، آقای نزار زکا به طور رسمی آزاد شد. وی در حال حاضر در راه برگشت به لبنان است. به همین مناسبت سفارت لبنان در تهران ضمن تشکر از تمامی افرادی که چه در ایران و چه در لبنان برای رسیدن به این نتیجه مثبت شرکت داشتند، مجدداً بر روابط بسیار مستحکم دو جانبه بین ایران و لبنان که برگرفته از احترام متقابل و براساس تحکیم منافع مشترک است، تاکید می‌کند.

به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری آزادی نزار زاکا، شهروند لبنانی - آمریکایی را تأیید کرد. نزار زکا که به جرم جاسوسی در تهران بازداشت شده بود عصر امروز به همراه عباس ابراهیم، مدیرکل اداره امنیت عمومی لبنان تهران را به مقصد بیروت ترک کرد.

کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی هم امروز در گفتگو با روزنامه العهد لبنان با اعلام آزادی نزار زکا، این اقدام را در چارچوب همکاری دو جانبه با لبنان، اظهار حسن نیت و تقویت پیوند‌ها میان دو ملت عنوان کرد و گفت: هیچ کشور سومی در آزادی زکا نقش نداشت و این اقدام صرفاً بنا به درخواست "میشل عون" رئیس جمهور لبنان و وساطت " سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان انجام گرفت.

وی یادآورشد: باتوجه به نقش مهم و مؤثر آقای میشل عون در حمایت از جریان مقاومت در لبنان به درخواست وی پاسخ مثبت داده شد.

به گفته خسروی، برخوردی که طی مدت بازداشت در تهران با " نزار زکا" صورت گرفت به طور کامل با معیار‌های قانونی و رعایت حقوق قضائی و انسانی محکومان مطابق بود و حتی خدمات و تسهیلاتی که به او ارائه شد، بیشتر از خدماتی بود که به دیگر زندانیان ارائه می‌شود.
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: براساس مستندات دستگاه امنیتی ایران، نزار زکا با دستگاه اطلاعات آمریکا علیه جمهوری اسلامی همکاری داشته وپس از سپری کردن ۴ سال از مدت محکومیت ۱۰ ساله با ارائه وثیقه از امتیاز آزادی مشروط استفاده کرد.

سفیر لبنان در تهران در صفحه اینستاگرام خود از آزادی نزار زکا شهروند لبنانی- آمریکایی قدردانی و بر روابط مستحکم دوجانبه ایران و لبنان تاکید کرد.

حسن محمد عباس، سفیر لبنان در تهران در تهران با انتشار عکس آزادی نزار زکا و همچنین بیانیه مطبوعاتی سفارت لبنان در اینستاگرام خود نوشت: امروز بعد از ظهر شهروند لبنانی، آقای نزار زکا به طور رسمی آزاد شد. وی در حال حاضر در راه برگشت به لبنان است. به همین مناسبت سفارت لبنان در تهران ضمن تشکر از تمامی افرادی که چه در ایران و چه در لبنان برای رسیدن به این نتیجه مثبت شرکت داشتند، مجدداً بر روابط بسیار مستحکم دو جانبه بین ایران و لبنان که برگرفته از احترام متقابل و براساس تحکیم منافع مشترک است، تاکید می‌کند.

به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری آزادی نزار زاکا، شهروند لبنانی - آمریکایی را تأیید کرد. نزار زکا که به جرم جاسوسی در تهران بازداشت شده بود عصر امروز به همراه عباس ابراهیم، مدیرکل اداره امنیت عمومی لبنان تهران را به مقصد بیروت ترک کرد.

کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی هم امروز در گفتگو با روزنامه العهد لبنان با اعلام آزادی نزار زکا، این اقدام را در چارچوب همکاری دو جانبه با لبنان، اظهار حسن نیت و تقویت پیوند‌ها میان دو ملت عنوان کرد و گفت: هیچ کشور سومی در آزادی زکا نقش نداشت و این اقدام صرفاً بنا به درخواست "میشل عون" رئیس جمهور لبنان و وساطت " سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان انجام گرفت.

وی یادآورشد: باتوجه به نقش مهم و مؤثر آقای میشل عون در حمایت از جریان مقاومت در لبنان به درخواست وی پاسخ مثبت داده شد.

به گفته خسروی، برخوردی که طی مدت بازداشت در تهران با " نزار زکا" صورت گرفت به طور کامل با معیار‌های قانونی و رعایت حقوق قضائی و انسانی محکومان مطابق بود و حتی خدمات و تسهیلاتی که به او ارائه شد، بیشتر از خدماتی بود که به دیگر زندانیان ارائه می‌شود.
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: براساس مستندات دستگاه امنیتی ایران، نزار زکا با دستگاه اطلاعات آمریکا علیه جمهوری اسلامی همکاری داشته وپس از سپری کردن ۴ سال از مدت محکومیت ۱۰ ساله با ارائه وثیقه از امتیاز آزادی مشروط استفاده کرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}