سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به سخنان اخیر "مایک پمپئو" وزیر خارجه آمریکا درباره چین اعلام کرد: در چند وقت اخیر "پمپئو" هر جا رفته، درباره پکن صحبت کرده است، ولی اظهارات او درباره چین پر از دروغ و تناقض است.
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۴
۰

"گنگ شوانگ" روز دوشنبه در نشست خبری روزانه در پکن افزود: با شرکت هواوی که پمپئو همیشه یادآوری می‌کند، مثالی می‌زنم آمریکا همیشه مدعی است در موسسات چینی مانند هواوی «خطر امنیتی» وجود دارد؛ اما از ابتدا تا کنون سند معتبری ارائه نکرده است.

وی ادامه داد: ما چندین بار تکرار کرده ایم که بهانه جویی غیر واقعی آمریکا با استفاده از نیروی تمام کشور و روشن کردن تمام موتور‌های کشور برای حمله به شرکت هواوی، تنها یک شرکت خصوصی چین، بسیار غیراخلاقی و آبروریزی است و با موقعیت آمریکا به عنوان یک کشور بزرگ سازگار نیست.

او ادامه داد: در اینجا، می‌خواهم به آقای پمپئو یادآوری کنم که گویا سخنان او مورد استقبال و پذیرش دیگران قرار نگرفته است حتی در شرایطی که آمریکا به دلخواه متوسل به وارد کردن فشار می‌شود، کارآمدی مؤسسات چینی مطلوب است بر اساس اطلاعاتی که از پایگاه اینترنتی هواوی دیدم این شرکت تا ۱۶ خرداد ۴۶ قرارداد اجرای فناوری نسل ۵ مخابرات در ۳۰ کشور جهان به دست آورده که برخی از این کشور‌ها همپیمانان آمریکا و کشور‌های اروپایی هستند که امریکا برای متقاعد کردنشان به وارد نشدن به همکاری با هواوی تلاش فراوان کرده بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود: من نام این کشور‌ها را نمی‌آورم تا مایۀ شکستن دل برخی نشود.

وزیر خارجه آمریکا چندی پیش ضمن مصاحبه با رسانه‌های سوئیس بار دیگر تکرار کرده بود موسسات چینی امنیت اطلاعات را تضمین نمی‌کنند همکاری با موسسات چینی به معنی همکاری با دولت چین است اگر از فناوری مخابراتی هواوی استفاده شود، حمایت از اطلاعات شخصی و داده‌ها تضمین نمی‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به سخنان اخیر "مایک پمپئو" وزیر خارجه آمریکا درباره چین اعلام کرد: در چند وقت اخیر "پمپئو" هر جا رفته، درباره پکن صحبت کرده است، ولی اظهارات او درباره چین پر از دروغ و تناقض است.

"گنگ شوانگ" روز دوشنبه در نشست خبری روزانه در پکن افزود: با شرکت هواوی که پمپئو همیشه یادآوری می‌کند، مثالی می‌زنم آمریکا همیشه مدعی است در موسسات چینی مانند هواوی «خطر امنیتی» وجود دارد؛ اما از ابتدا تا کنون سند معتبری ارائه نکرده است.

وی ادامه داد: ما چندین بار تکرار کرده ایم که بهانه جویی غیر واقعی آمریکا با استفاده از نیروی تمام کشور و روشن کردن تمام موتور‌های کشور برای حمله به شرکت هواوی، تنها یک شرکت خصوصی چین، بسیار غیراخلاقی و آبروریزی است و با موقعیت آمریکا به عنوان یک کشور بزرگ سازگار نیست.

او ادامه داد: در اینجا، می‌خواهم به آقای پمپئو یادآوری کنم که گویا سخنان او مورد استقبال و پذیرش دیگران قرار نگرفته است حتی در شرایطی که آمریکا به دلخواه متوسل به وارد کردن فشار می‌شود، کارآمدی مؤسسات چینی مطلوب است بر اساس اطلاعاتی که از پایگاه اینترنتی هواوی دیدم این شرکت تا ۱۶ خرداد ۴۶ قرارداد اجرای فناوری نسل ۵ مخابرات در ۳۰ کشور جهان به دست آورده که برخی از این کشور‌ها همپیمانان آمریکا و کشور‌های اروپایی هستند که امریکا برای متقاعد کردنشان به وارد نشدن به همکاری با هواوی تلاش فراوان کرده بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود: من نام این کشور‌ها را نمی‌آورم تا مایۀ شکستن دل برخی نشود.

وزیر خارجه آمریکا چندی پیش ضمن مصاحبه با رسانه‌های سوئیس بار دیگر تکرار کرده بود موسسات چینی امنیت اطلاعات را تضمین نمی‌کنند همکاری با موسسات چینی به معنی همکاری با دولت چین است اگر از فناوری مخابراتی هواوی استفاده شود، حمایت از اطلاعات شخصی و داده‌ها تضمین نمی‌شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}