سخنگوی دولت از ثبات و آرامش در بدنه دولت خبر داد؛
سخنگوی دولت، اخبار منتشره مبنی بر استعفای وزرای علوم و صنعت را تکذیب کرد.
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۶
۴
به گزارش پارسینه، علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه نشست با خبرنگاران، تغییرات جدید در کابینه را رد کرد و گفت که هیچ‌کدام از وزرا از جمله وزیر صنعت یا علوم استعفا نداده است.وی در عین گفت که با وزرای علوم و صنعت گفتگو کرده و ایشان هرگونه استعفا را تکذیب کرده‌اند.
 
علی ربیعی سخنگوی دولت، در خصوص شایعات مطرح شده پیرامون احتمال وقوع تغییرات در ترکیب کابینه، اظهار داشت: تغییرات دیگری در دولت نخواهیم داشت. وی همچنین مسائل مطرح شده در خصوص تغییر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را نیز تکذیب کرد.

سخنگوی دولت درباره شایعات مطرح شده درباره تغییر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز، تاکید کرد: موضوع تغییر رحمانی فضلی اصلا مطرح نبوده است.
سخنگوی دولت از ثبات و آرامش در بدنه دولت خبر داد؛
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۶
سخنگوی دولت، اخبار منتشره مبنی بر استعفای وزرای علوم و صنعت را تکذیب کرد.
به گزارش پارسینه، علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه نشست با خبرنگاران، تغییرات جدید در کابینه را رد کرد و گفت که هیچ‌کدام از وزرا از جمله وزیر صنعت یا علوم استعفا نداده است.وی در عین گفت که با وزرای علوم و صنعت گفتگو کرده و ایشان هرگونه استعفا را تکذیب کرده‌اند.
 
علی ربیعی سخنگوی دولت، در خصوص شایعات مطرح شده پیرامون احتمال وقوع تغییرات در ترکیب کابینه، اظهار داشت: تغییرات دیگری در دولت نخواهیم داشت. وی همچنین مسائل مطرح شده در خصوص تغییر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را نیز تکذیب کرد.

سخنگوی دولت درباره شایعات مطرح شده درباره تغییر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز، تاکید کرد: موضوع تغییر رحمانی فضلی اصلا مطرح نبوده است.
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
ماهی از سر گنده گردد نی ز دم.
تا روحانی باشد تعویض وزیر هیچ دردی را دوا نمی کند مگر وزیر اموزش و پرورش رفت چه اتفاقی خواهد افتاد تازه یک صفر کیلومتر آمده تا بفهمد نقاط ضعف و قوت وزارتخانه چیست و باید چکار بکند عمر دولت روحانی به سر آمده است.
ناشناس
روحانی کار بلد نیست فقط حرف میزنه هرگز در کار عملی نبوده
giddy
در جمهوری اسلامی هیچ مقام دولتی حق استعفا ندارد
ناشناس
وقتی یک چهره اطلاعاتی وارد سیاست میشود نشان از تشنه قدرت بودن او دارد و درستکار بودن او را در زیر سئوال میبرد.
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}