رئیس کلانتری ۱۴۹ امام زاده حسن از دستگیری یک مالخر که اقدام به خرید و فروش ضبط‌های دزدی می‌کرد در خیابان هاشمی خبر داد.
۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۴
۰
رئیس کلانتری ۱۴۹ امام زاده حسن از دستگیری یک مالخر که اقدام به خرید و فروش ضبط‌های دزدی می‌کرد در خیابان هاشمی خبر داد.
{*ticket:47634*}