مریخ‌نورد کنجکاوی به وسیله یک بازوی رباتیک و حفاری، نمونه‌هایی از گل موجود در سیاره را جمع‌آوری کرده است. این رویداد نشان می‌دهد قبلا در مریخ آب وجود داشته است.
۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۶
۰
مریخ‌نورد کنجکاوی ناسا مشغول جمع‌آوری گل در سیاره سرخ است.جالب آنکه این کاوشگر همزمان با جمع‌آوری نمونه گل از خود سلفی گرفته است. برای ساخت تصویر سلفی محققان ۵۷ تصویر مختلف را کنار هم چسباندند که ابزار MAHLI کاوشگر ثبت کرده بود. این ابزار در حقیقت یک دوربین است که در انتهای بازوی رباتیک کاوشگر نصب شده است.با کمی دقت در تصویر می‌توان دو حفره کوچک کنار عکس مشاهده کرد. این سوراخ‌ها «ابرلیدی» و «کیلماری» نام دارند و مریخ نورد کنجکاوی برای جمع آوری نمونه آن‌ها را حفر کرده است.مریخ نورد مذکور هم اکنون در منطقه‌ای مملو از گل به آرامی حرکت می‌کند و به سمت منطقه Mount Sharp می‌رود. این منطقه به دلیل وجود گل بسیار مورد توجه کارشناسان است. زیرا گل نشان‌دهنده وجود آب در خاک است. آن‌ها معتقدند احتمالاً میلیارد‌ها سال قبل زیر سطح مریخ آب وجود داشته است.بررسی گلی که روی سطح سیاره وجود داره نیز احتمالاً جزییاتی درباره حیات در سیاره مریخ را نشان می‌دهد.علاوه برآن، مریخ‌نورد کنجکاوی برای بررسی نمونه‌ها از ابزار CheMin استفاده می‌کند که می‌تواند مواد معدنی مختلف و میزان آن‌ها در صخره‌های مریخ را اندازه‌گیری کند. این ابزار علاوه بر گل سطح بسیار پایینی از ماده هماتیت (نوعی اکسید آهن) را در گل رصد کرده است.این یافته‌های جدید حاکی از آن است که زمانی در این منطقه آب وجود داشته است. اما محققان همچنان از شیوه واکنش آب و صخره‌ها با یکدیگر بی اطلاع هستند. احتمال دارد صخره‌ها زمانی به وجود آمده باشند که آب دریاچه‌هایی به وجود آورد و در ته آن‌ها رسوباتی ایجاد شد. با گذر زمان این رسوبات به صخره تبدیل شدند و امروز در سطح سیاره وجود دارند.
مریخ‌نورد کنجکاوی به وسیله یک بازوی رباتیک و حفاری، نمونه‌هایی از گل موجود در سیاره را جمع‌آوری کرده است. این رویداد نشان می‌دهد قبلا در مریخ آب وجود داشته است.
مریخ‌نورد کنجکاوی ناسا مشغول جمع‌آوری گل در سیاره سرخ است.جالب آنکه این کاوشگر همزمان با جمع‌آوری نمونه گل از خود سلفی گرفته است. برای ساخت تصویر سلفی محققان ۵۷ تصویر مختلف را کنار هم چسباندند که ابزار MAHLI کاوشگر ثبت کرده بود. این ابزار در حقیقت یک دوربین است که در انتهای بازوی رباتیک کاوشگر نصب شده است.با کمی دقت در تصویر می‌توان دو حفره کوچک کنار عکس مشاهده کرد. این سوراخ‌ها «ابرلیدی» و «کیلماری» نام دارند و مریخ نورد کنجکاوی برای جمع آوری نمونه آن‌ها را حفر کرده است.مریخ نورد مذکور هم اکنون در منطقه‌ای مملو از گل به آرامی حرکت می‌کند و به سمت منطقه Mount Sharp می‌رود. این منطقه به دلیل وجود گل بسیار مورد توجه کارشناسان است. زیرا گل نشان‌دهنده وجود آب در خاک است. آن‌ها معتقدند احتمالاً میلیارد‌ها سال قبل زیر سطح مریخ آب وجود داشته است.بررسی گلی که روی سطح سیاره وجود داره نیز احتمالاً جزییاتی درباره حیات در سیاره مریخ را نشان می‌دهد.علاوه برآن، مریخ‌نورد کنجکاوی برای بررسی نمونه‌ها از ابزار CheMin استفاده می‌کند که می‌تواند مواد معدنی مختلف و میزان آن‌ها در صخره‌های مریخ را اندازه‌گیری کند. این ابزار علاوه بر گل سطح بسیار پایینی از ماده هماتیت (نوعی اکسید آهن) را در گل رصد کرده است.این یافته‌های جدید حاکی از آن است که زمانی در این منطقه آب وجود داشته است. اما محققان همچنان از شیوه واکنش آب و صخره‌ها با یکدیگر بی اطلاع هستند. احتمال دارد صخره‌ها زمانی به وجود آمده باشند که آب دریاچه‌هایی به وجود آورد و در ته آن‌ها رسوباتی ایجاد شد. با گذر زمان این رسوبات به صخره تبدیل شدند و امروز در سطح سیاره وجود دارند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}