نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در جلسه غیرعلنی با سهمیه‌بندی دونرخی یا چند نرخی موافقت نکرد و صرفاً بر بازگرداندن کارت سوخت و حمایت از CNG تأکید کرد.
۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۲
۰

حمیدرضا فولادگر اظهار کرد: مجلس چند ماه قبل در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد کارت‌های سوخت را دوباره فعال و از این طریق مصرف را مدیریت کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ایام بودجه طرح‌های مختلفی برای جلوگیری قاچاق سوخت، تشویق کم‌مصرف‌ها و تنبیه پرمصرف‌ها موضوع سهمیه‌بندی مطرح شد تا سهمیه‌ای در حد مصرف معمول و قیمت یارانه‌ای فعلی به مردم داده شده و قیمت ثابت یا پلکانی برای مصارف بیشتر لحاظ شود.

وی عنوان کرد: این طرح به روش‌های مختلف در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مطرح شد، اما رأی نیاورد تا اینکه چند هفته قبل دولت در شورای هماهنگی سه قوه این بحث را مطرح کرد و جلسه غیرعلنی با مجلس گذاشته شد، اما مجلس با سهمیه‌بندی دونرخی یا چند نرخی موافقت نکرد و صرفاً بر بازگرداندن کارت سوخت و حمایت از CNG تأکید کرد.

فولادگر گفت: نقش کارت سوخت در روش پیشنهادی مجلس مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق است، چراکه توزیع فقط در جایگاه‌ها انجام خواهد شد، این یک قدم است، اما زمانی می‌توانست مفیدتر باشد که با سهمیه‌بندی همراه می‌شد، اما نمایندگان به خاطر شرایط سخت اقتصادی مردم با هرگونه تغییر قیمت مخالفت کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا قرار گرفتن در سال منتهی به انتخابات بر تصمیم دولت اثرگذار بوده، تصریح کرد: ممکن است انگیزه‌های انتخاباتی باعث اتخاذ این تصمیم شده باشد، اما می‌توانستیم قیمت فعلی را با سهمیه‌ای بیشتر از ۶۰ لیتر حفظ می‌کردیم و سیستم چند نرخی را برای جلوگیری از مصرف زیاد اجرا می‌کردیم.

وی اظهار کرد: نمایندگان معتقد بودند دولت با اجرای این طرح به دنبال جبران کسری بودجه است، اما می‌توانستیم درآمد حاصل از چند نرخی شدن را مستقیماً برای توسعه حمل و نقل عمومی یا خروج خودرو‌های فرسوده هزینه کنیم و اجازه ندهیم دولت این درآمد را صرف هزینه‌های جاری کند.

فولادگر خاطرنشان کرد: این‌که یارانه سوخت به کسی که چند خودرو پرمصرف دارد داده می‌شود، اما کسی که خودرو ندارد سهمی از یارانه سوخت ندارد عادلانه نیست، ولی مجلس با پرداخت مساوی یارانه سوخت به همه مردم موافقت نکرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در جلسه غیرعلنی با سهمیه‌بندی دونرخی یا چند نرخی موافقت نکرد و صرفاً بر بازگرداندن کارت سوخت و حمایت از CNG تأکید کرد.

حمیدرضا فولادگر اظهار کرد: مجلس چند ماه قبل در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد کارت‌های سوخت را دوباره فعال و از این طریق مصرف را مدیریت کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ایام بودجه طرح‌های مختلفی برای جلوگیری قاچاق سوخت، تشویق کم‌مصرف‌ها و تنبیه پرمصرف‌ها موضوع سهمیه‌بندی مطرح شد تا سهمیه‌ای در حد مصرف معمول و قیمت یارانه‌ای فعلی به مردم داده شده و قیمت ثابت یا پلکانی برای مصارف بیشتر لحاظ شود.

وی عنوان کرد: این طرح به روش‌های مختلف در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مطرح شد، اما رأی نیاورد تا اینکه چند هفته قبل دولت در شورای هماهنگی سه قوه این بحث را مطرح کرد و جلسه غیرعلنی با مجلس گذاشته شد، اما مجلس با سهمیه‌بندی دونرخی یا چند نرخی موافقت نکرد و صرفاً بر بازگرداندن کارت سوخت و حمایت از CNG تأکید کرد.

فولادگر گفت: نقش کارت سوخت در روش پیشنهادی مجلس مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق است، چراکه توزیع فقط در جایگاه‌ها انجام خواهد شد، این یک قدم است، اما زمانی می‌توانست مفیدتر باشد که با سهمیه‌بندی همراه می‌شد، اما نمایندگان به خاطر شرایط سخت اقتصادی مردم با هرگونه تغییر قیمت مخالفت کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا قرار گرفتن در سال منتهی به انتخابات بر تصمیم دولت اثرگذار بوده، تصریح کرد: ممکن است انگیزه‌های انتخاباتی باعث اتخاذ این تصمیم شده باشد، اما می‌توانستیم قیمت فعلی را با سهمیه‌ای بیشتر از ۶۰ لیتر حفظ می‌کردیم و سیستم چند نرخی را برای جلوگیری از مصرف زیاد اجرا می‌کردیم.

وی اظهار کرد: نمایندگان معتقد بودند دولت با اجرای این طرح به دنبال جبران کسری بودجه است، اما می‌توانستیم درآمد حاصل از چند نرخی شدن را مستقیماً برای توسعه حمل و نقل عمومی یا خروج خودرو‌های فرسوده هزینه کنیم و اجازه ندهیم دولت این درآمد را صرف هزینه‌های جاری کند.

فولادگر خاطرنشان کرد: این‌که یارانه سوخت به کسی که چند خودرو پرمصرف دارد داده می‌شود، اما کسی که خودرو ندارد سهمی از یارانه سوخت ندارد عادلانه نیست، ولی مجلس با پرداخت مساوی یارانه سوخت به همه مردم موافقت نکرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}