چاقوکشی نماینده مجلس افغانستان هنگام بحث بر سر انتخاب رئیس جدید مجلس
۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۶:۴۵
۰
چاقوکشی نماینده مجلس افغانستان هنگام بحث بر سر انتخاب رئیس جدید مجلس