مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از ابلاغ دستور العمل بازنشستگی سال ۱۳۹۸ خبر داد.
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۵
۰

محمد تقی زاده از ابلاغ دستور العمل بازنشستگی در سال ۱۳۹۸ خبر داد و گفت: در این دستور العمل کارمندان دارای ۳۰ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و کارمندان دارای ۳۵ سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌توانند در خواست بازنشستگی کنند.

وی اضافه کرد: کارمندان مرد با حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت و ۶۰ سال سن و کارمندان زن با حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی نیز می‌توانند با ارائه درخواست کتبی و با موافقت ادارات تابعه، با ۲۵ روز حقوق بازنشسته شوند.

تقی زاده با تاکید بر لزوم بازنشستگی افراد دارای ۶۰ سال سن برای مشاغل غیر تخصصی توضیح داد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند کارمندانی که دارای ۳۰ سابقه خدمت در مشاغل غیر تخصصی هستند را با ۶۰ سال سن و کارمندان دارای ۳۵ سال سابقه خدمت را برای مشاغل تخصصی با ۶۵ سال سن بدون تقاضای کارمند بازنشسته کند.

گفتنی است، مطابق با جدول زمان بندی ارائه شده ارسال مدارک برای صدور ابلاغ بازنشستگی از ۲۳ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و تا ۱۰ تیرماه ادامه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از ابلاغ دستور العمل بازنشستگی سال ۱۳۹۸ خبر داد.

محمد تقی زاده از ابلاغ دستور العمل بازنشستگی در سال ۱۳۹۸ خبر داد و گفت: در این دستور العمل کارمندان دارای ۳۰ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و کارمندان دارای ۳۵ سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌توانند در خواست بازنشستگی کنند.

وی اضافه کرد: کارمندان مرد با حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت و ۶۰ سال سن و کارمندان زن با حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی نیز می‌توانند با ارائه درخواست کتبی و با موافقت ادارات تابعه، با ۲۵ روز حقوق بازنشسته شوند.

تقی زاده با تاکید بر لزوم بازنشستگی افراد دارای ۶۰ سال سن برای مشاغل غیر تخصصی توضیح داد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند کارمندانی که دارای ۳۰ سابقه خدمت در مشاغل غیر تخصصی هستند را با ۶۰ سال سن و کارمندان دارای ۳۵ سال سابقه خدمت را برای مشاغل تخصصی با ۶۵ سال سن بدون تقاضای کارمند بازنشسته کند.

گفتنی است، مطابق با جدول زمان بندی ارائه شده ارسال مدارک برای صدور ابلاغ بازنشستگی از ۲۳ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و تا ۱۰ تیرماه ادامه دارد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}