پیشنهاد پارسینه
حسن روحانی شامگاه شنبه با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر دیدار کرد.
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۰
۱
50
پــنــجــره
نظرات
رضااحسن فر
متاسفانه درنظام فعلی رئیس جمهور یک طبل توخالیست فقط هاروهور داره یابهتر بگویم رای مردم فقط قدرتهای پوشالی درست میکند قدرت اصلی جایی است که قابل رای دادن نیست پس شنیدن اخبار منتخبین مردم فقط برای سرکرمی بد نیست اما اثرچندانی درزندگی ماندارد
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو