همه مراجع: اگر آب دهان را فرو نبرد، اشكال ندارد.
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۷
۰
حكم استفاده از نخ دندان(كه فلورايد و طعم نعنا دارد) در حال روزه

همه مراجع: اگر آب دهان را فرو نبرد، اشكال ندارد.

منبع: انوار طاها
همه مراجع: اگر آب دهان را فرو نبرد، اشكال ندارد.
حكم استفاده از نخ دندان(كه فلورايد و طعم نعنا دارد) در حال روزه

همه مراجع: اگر آب دهان را فرو نبرد، اشكال ندارد.

منبع: انوار طاها
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید