حجم ۴۲۰ میلیون مترمکعبی مخزن سد طالقان پر شده و سرریز این سد از روز گذشته باز شد.
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۳
حجم ۴۲۰ میلیون مترمکعبی مخزن سد طالقان پر شده و سرریز این سد از روز گذشته باز شد.
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۳
۰