علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال که قرارداد کی روش در زمان او منعقد شد، درباره حضور کی روش در فوتبال ایران صحبت های جذابی را در برنامه ورزش و مردم مطرح کرد. شایعه تبانی با قطر، رفتارهای تند کی روش، صعود به جام جهانی، دخالت های خارج از فوتبال و ... از جمله مهم ترین اشاره های او در این گفت و گو بود که برخی از صحبت های او در ادامه می آید:
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۱
۰

به گزارش پارسینه؛ علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال که قرارداد کی روش در زمان او منعقد شد، درباره حضور کی روش در فوتبال ایران صحبت های جذابی را در برنامه ورزش و مردم مطرح کرد. شایعه تبانی با قطر، رفتارهای تند کی روش، صعود به جام جهانی، دخالت های خارج از فوتبال و ... از جمله مهم ترین اشاره های او در این گفت و گو بود که برخی از صحبت های او در ادامه می آید:

سعیدلو تعهد داد اما تغییر کرد و پول را ندادند

ما مربی ایرانی داشتیم. آقای سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی وقت به ما گفتند یک نفر را بیاورید که در جام جهانی بوده باشد. من گفتم پول این مربی زیاد است که ایشان به من تعهد دادند و کتبا نیز این موضوع را نوشتند اما بعدا تغییر کردند و پول را ندادند.

پرتغالی ها گفتند که اخلاق کی روش تند است

برای استخدام کی روش حتی با رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال نیز صحبت کردم. از ایشان سوال کردم و او گفت که کی روش مربی خوبی است اما از نظر اخلاقی تند است اما من گفتم خوش اخلاق هستم و او را درست می کنم و سپس وارد مذاکره با کی روش شدیم.

قرارداد کی روش خوب است

هر چند کی روش تند بود اما صحبت های او برای فوتبال بود. او زمین خوب یا پول به موقع می خواست اما ما نمی توانستیم. او خواسته زیادی نداشت. قرارداد او هم خیلی قرارداد خوبی است و همین حالا می توانیم بررسی کنیم. کی روش گفت من باید در کنار حقوق، بیمه هم شوم. ما باید هزینه منزل و خانه را نیز می دادیم. نمی دانم اگر بعد از من پول دندانپزشکی او را دادیم یا نه. ایشان در ادامه یک مقدار زیاده روی کرد و در مسائلی مانند بازی های دوستانه وارد شد. او فهمید که مردم او را دوست دارند و حمایت هایی نیز داشت و فدراسیون نیز ناز او را می کشید.

کی روش از بالا حمایت می شد

یک مرتبه با کی روش به اختلاف رسیدیم و دعوا ایجاد شد و مقرر شد او برود. این اتفاق قبل از عید نوروز بود. ما تفاهم کردیم و گفتیم او بعد از عید نیاید. وزارت ورزش وقت نیز همین موضوع را گفت و ما به دنبال مربی جدید بودیم. بعد یکباره گفتند او باید باشد. بالاتر از وزیر ورزش گفتند که او باید بماند زیرا وزیر هم می خواست که او برود. یک نیروی بالاتر از آقای گودرزی ورود کردند. یک مربی وقتی از بالا حمایت می شود، کنترل او سخت می شود. به همین دلیل یک سری مواقع او با فدراسیون لج می کرد و ما خیلی وقت ها تحمل می کردیم.

کی روش نمی گذاشت یک ایرانی قوی کنارش باشد

در کشور استرالیا و در برزیل کار به جایی رسید که اگر یک ایرانی در اردو حضور داشت، کی روش را برکنار می کردم و یک ایرانی را جانشین او می کردم و به همین دلیل او اجازه نمی داد که یک ایرانی قوی در کنار او باشد. 

بخشی از صحبت های کی روش با زور بود

او اوایل اینگونه نبود و همه چیز با گذشت زمان اینگونه شد. یک سرپرست کنار ایشان بود اما به اندازه ای جنجال کرد، که سرپرست رفت. باز هم می گویم کار فنی کی روش خوب بود. بخشی از صحبت های او منطق داشت اما بخشی از صحبت های او با زور بود.

گفتند کی روش با قطر دست به یکی کرده!

وقتی به فدراسیون آمدم نه مربی داشتیم و نه هیچ چیزی و باید به جام جهانی می رفتیم. اگر دفعه دوم به جام جهانی نمی رفتیم نمی توانستم به خانه بروم. سه بازی آخر با قطر و لبنان و کره جنوبی بود. به ما گفتند کی روش دست به یکی کرده با قطر که ببازد و پول خوبی بگیرد و ببینید من چه استرسی می کشیدم. خدا به ما کمک کرد که به جام جهانی رفتیم.

علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال که قرارداد کی روش در زمان او منعقد شد، درباره حضور کی روش در فوتبال ایران صحبت های جذابی را در برنامه ورزش و مردم مطرح کرد. شایعه تبانی با قطر، رفتارهای تند کی روش، صعود به جام جهانی، دخالت های خارج از فوتبال و ... از جمله مهم ترین اشاره های او در این گفت و گو بود که برخی از صحبت های او در ادامه می آید:

به گزارش پارسینه؛ علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال که قرارداد کی روش در زمان او منعقد شد، درباره حضور کی روش در فوتبال ایران صحبت های جذابی را در برنامه ورزش و مردم مطرح کرد. شایعه تبانی با قطر، رفتارهای تند کی روش، صعود به جام جهانی، دخالت های خارج از فوتبال و ... از جمله مهم ترین اشاره های او در این گفت و گو بود که برخی از صحبت های او در ادامه می آید:

سعیدلو تعهد داد اما تغییر کرد و پول را ندادند

ما مربی ایرانی داشتیم. آقای سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی وقت به ما گفتند یک نفر را بیاورید که در جام جهانی بوده باشد. من گفتم پول این مربی زیاد است که ایشان به من تعهد دادند و کتبا نیز این موضوع را نوشتند اما بعدا تغییر کردند و پول را ندادند.

پرتغالی ها گفتند که اخلاق کی روش تند است

برای استخدام کی روش حتی با رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال نیز صحبت کردم. از ایشان سوال کردم و او گفت که کی روش مربی خوبی است اما از نظر اخلاقی تند است اما من گفتم خوش اخلاق هستم و او را درست می کنم و سپس وارد مذاکره با کی روش شدیم.

قرارداد کی روش خوب است

هر چند کی روش تند بود اما صحبت های او برای فوتبال بود. او زمین خوب یا پول به موقع می خواست اما ما نمی توانستیم. او خواسته زیادی نداشت. قرارداد او هم خیلی قرارداد خوبی است و همین حالا می توانیم بررسی کنیم. کی روش گفت من باید در کنار حقوق، بیمه هم شوم. ما باید هزینه منزل و خانه را نیز می دادیم. نمی دانم اگر بعد از من پول دندانپزشکی او را دادیم یا نه. ایشان در ادامه یک مقدار زیاده روی کرد و در مسائلی مانند بازی های دوستانه وارد شد. او فهمید که مردم او را دوست دارند و حمایت هایی نیز داشت و فدراسیون نیز ناز او را می کشید.

کی روش از بالا حمایت می شد

یک مرتبه با کی روش به اختلاف رسیدیم و دعوا ایجاد شد و مقرر شد او برود. این اتفاق قبل از عید نوروز بود. ما تفاهم کردیم و گفتیم او بعد از عید نیاید. وزارت ورزش وقت نیز همین موضوع را گفت و ما به دنبال مربی جدید بودیم. بعد یکباره گفتند او باید باشد. بالاتر از وزیر ورزش گفتند که او باید بماند زیرا وزیر هم می خواست که او برود. یک نیروی بالاتر از آقای گودرزی ورود کردند. یک مربی وقتی از بالا حمایت می شود، کنترل او سخت می شود. به همین دلیل یک سری مواقع او با فدراسیون لج می کرد و ما خیلی وقت ها تحمل می کردیم.

کی روش نمی گذاشت یک ایرانی قوی کنارش باشد

در کشور استرالیا و در برزیل کار به جایی رسید که اگر یک ایرانی در اردو حضور داشت، کی روش را برکنار می کردم و یک ایرانی را جانشین او می کردم و به همین دلیل او اجازه نمی داد که یک ایرانی قوی در کنار او باشد. 

بخشی از صحبت های کی روش با زور بود

او اوایل اینگونه نبود و همه چیز با گذشت زمان اینگونه شد. یک سرپرست کنار ایشان بود اما به اندازه ای جنجال کرد، که سرپرست رفت. باز هم می گویم کار فنی کی روش خوب بود. بخشی از صحبت های او منطق داشت اما بخشی از صحبت های او با زور بود.

گفتند کی روش با قطر دست به یکی کرده!

وقتی به فدراسیون آمدم نه مربی داشتیم و نه هیچ چیزی و باید به جام جهانی می رفتیم. اگر دفعه دوم به جام جهانی نمی رفتیم نمی توانستم به خانه بروم. سه بازی آخر با قطر و لبنان و کره جنوبی بود. به ما گفتند کی روش دست به یکی کرده با قطر که ببازد و پول خوبی بگیرد و ببینید من چه استرسی می کشیدم. خدا به ما کمک کرد که به جام جهانی رفتیم.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید