برای روی دونات‌ها از مواد مختلف با طعم‌های مختلف استفاده میشه که در این ویدئو چند روش تهیه آن را به شما می‌آموزیم.
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۷
برای روی دونات‌ها از مواد مختلف با طعم‌های مختلف استفاده میشه که در این ویدئو چند روش تهیه آن را به شما می‌آموزیم.
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۷
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو