هیلدا تنوریو گاوباز ۳۲ ساله مکزیکی در جریان یک رویداد گاوبازی در شهر پوئبلای مکزیک لحظه‌ای غفلت کرد و گاو نر سیاه با ضربه‌ای محکم او را زخمی کرد.این زن از ناحیه فک، گونه‌ها و چشم بشدت دچار شکستگی شده و چشمش نیز آسیب دیده است.
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۱
هیلدا تنوریو گاوباز ۳۲ ساله مکزیکی در جریان یک رویداد گاوبازی در شهر پوئبلای مکزیک لحظه‌ای غفلت کرد و گاو نر سیاه با ضربه‌ای محکم او را زخمی کرد.این زن از ناحیه فک، گونه‌ها و چشم بشدت دچار شکستگی شده و چشمش نیز آسیب دیده است.
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۱
۱
نظرات
سبحان شاهمرادی اصولگرا
این فرنگی های جهان اولی اهل مطالعه کی میخواهند
دست از آزار این گاوهای زبان بسته بردارند ؟!
ارسال نظر