مدیر رویداد شهر رویایی:
رویداد"شهر رویایی" امروز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت در صندوق نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری با حضور بیش از ۱۰۰ جوان و ۲۰ ایده جدید در حوزه زیباسازی و خدمات شهری برگزار شد.
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۳
۰

به گزارش پارسینه،علی طیبی، مدیر این رویداد با اعلام اینکه ۸۰ ایده اولیه به دبیرخانه این رویداد رسیده بود، افزود: پس از برگزاری جلسات آموزش و ارایه نهایی از میان ۲۰ ایده برتر در نهایت ۵ ایده مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه وزیر کار در بازدید از این نمایشگاه، از حمایت و تعامل برای رشد استارت آپ ها خبر داده، افزود: نمایندگان معاونت اجتماعی شهرداری تهران، نظام مهندسی و دانشگاه ها با حضور در این رویداد اعلام کردند که برنامه ریزی کاملی برای رشد این حوزه خواهند داشت.
طیبی گفت: ما تمام حلقه مرتبط با این حوزه را شناسایی کردیم و برای همه بخش ها، پیش بینی های لازم را کردیم که هم شامل بخش مالی و هم بخش معنوی می شود.
مدیر رو یداد شهر رویایی تصریح کرد: از شهرداری و بخش حاکمیتی انتطار می رود با دور شدن از تصدی گری با شفافیت و اعتماد زمینه ارائه اطلاعات کامل را برای استعدادهای جوان کشور فراهم کنند.
رویداد شهر رویایی امروز ۱۵ اردیبهشت با اعلام حمایت از ۵ ایده جدید به کار خود در صندوق نواوری و شکوفایی پایان داد.

رویداد"شهر رویایی" امروز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت در صندوق نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری با حضور بیش از ۱۰۰ جوان و ۲۰ ایده جدید در حوزه زیباسازی و خدمات شهری برگزار شد.

به گزارش پارسینه،علی طیبی، مدیر این رویداد با اعلام اینکه ۸۰ ایده اولیه به دبیرخانه این رویداد رسیده بود، افزود: پس از برگزاری جلسات آموزش و ارایه نهایی از میان ۲۰ ایده برتر در نهایت ۵ ایده مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه وزیر کار در بازدید از این نمایشگاه، از حمایت و تعامل برای رشد استارت آپ ها خبر داده، افزود: نمایندگان معاونت اجتماعی شهرداری تهران، نظام مهندسی و دانشگاه ها با حضور در این رویداد اعلام کردند که برنامه ریزی کاملی برای رشد این حوزه خواهند داشت.
طیبی گفت: ما تمام حلقه مرتبط با این حوزه را شناسایی کردیم و برای همه بخش ها، پیش بینی های لازم را کردیم که هم شامل بخش مالی و هم بخش معنوی می شود.
مدیر رو یداد شهر رویایی تصریح کرد: از شهرداری و بخش حاکمیتی انتطار می رود با دور شدن از تصدی گری با شفافیت و اعتماد زمینه ارائه اطلاعات کامل را برای استعدادهای جوان کشور فراهم کنند.
رویداد شهر رویایی امروز ۱۵ اردیبهشت با اعلام حمایت از ۵ ایده جدید به کار خود در صندوق نواوری و شکوفایی پایان داد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید