سید محمود میرلوحی درباره ساماندهی مراکز آموزش شهرداری گفت:
رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در جریان ساماندهی مراکز آموزشی شهرداری تهران گفت: ما می خواهیم از مسیر دانشگاه های برتر نیروی انسانی خود را تامین کنیم و کارخانه تولید مدرک را تعطیل کنیم.
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۷
رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در جریان ساماندهی مراکز آموزشی شهرداری تهران گفت: ما می خواهیم از مسیر دانشگاه های برتر نیروی انسانی خود را تامین کنیم و کارخانه تولید مدرک را تعطیل کنیم.
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۷
۰

 

سید محمود میر لوحی در یکصد و سی و نهمین جلسه شورا و در جریان بررسی طرح ساماندهی مراکز آموزشی شهرداری تهران گفت: متاسفانه وقتی صحبت از اصلاح ساختار در شهرداری می شود بنا نداریم در این حوزه تصمیم بگیریم و تا کنون دو طرح در این زمینه ارائه شده اما به سرانجام نرسیده است.

 

وی ادامه داد: در سال، 8 هزار میلیارد تومان هزینه نیروی انسانی می شود و وقتی صحبت از این هزینه کرد می شود مردم از ما اصلاح ساختار می خواهند.

 

میرلوحی افزود: در مسیر این اصلاح ساختار ما می خواهیم از مسیر دانشگاه های برتر نیروی انسانی را تامین کنیم و کارخانه تولید مدرک را تعطیل کنیم. لذا ادغام مراکز علمی کاربردی و کاهش این مراکز می تواند به این اصلاح ساختار کمک کند.

 

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو