یک راننده تریلی در ویمبرلی تگزاس، با رفتاری غیر قانونی و خلاف مقررات سعی می کند تریلی پهن پیکر را از مسیر باریک یک جاده در نزدیکی دریاچه عبور دهد. مهارت این راننده و البته کار غیر قانونی وی از دریچه لنز دوربین موبایل یک راننده دیگر را مشاهده کنید.
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۱
یک راننده تریلی در ویمبرلی تگزاس، با رفتاری غیر قانونی و خلاف مقررات سعی می کند تریلی پهن پیکر را از مسیر باریک یک جاده در نزدیکی دریاچه عبور دهد. مهارت این راننده و البته کار غیر قانونی وی از دریچه لنز دوربین موبایل یک راننده دیگر را مشاهده کنید.
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۱
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو