با افزایش بارندگی ها، بخش هایی از سه استان در کانادا درگیر سیل شدند و در اوتاوا پایتخت کانادا وضعیت اضطراری اعلام شده است
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۵
با افزایش بارندگی ها، بخش هایی از سه استان در کانادا درگیر سیل شدند و در اوتاوا پایتخت کانادا وضعیت اضطراری اعلام شده است
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۵
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو