گفتگوي ظريف با فاکس نيوز کم نظير و شايد هم بي نظير بود ؛ مصاحبه با محبوب ترين شبکه خبري جهان البته از نگاه ترامپ .
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۲
گفتگوي ظريف با فاکس نيوز کم نظير و شايد هم بي نظير بود ؛ مصاحبه با محبوب ترين شبکه خبري جهان البته از نگاه ترامپ .
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۲
۱
50
نظرات
ناشناس
کم کم مثل اینکه سر عقل میان و احساسی عمل نمی کنند....................
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو