پیشنهاد پارسینه
در این چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد:
۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۹
۰
در این چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد:

۱. موقع خریدن، عیب مال را بداند.

۲. به عیب مال راضی شود.

۳. در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم.

۴. فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم. (ولی اگر فروشنده، عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده، مال را پس دهد یا تفاوت قیمت بگیرد.)

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، م. ۲۱۳۴.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو