تیم اورژانس و پزشکان جراح داخلی در یک عملیات هماهنگ و نفسگیر توانستند یک پیوند قلب موفق در تاریخ کشورمان ثبت کنند.
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۰
۰
جراحان قلب و همینطور تیم اورژانس کشورمان طی یک عملیات حساس توانستند قلب یک فرد اهدا کننده را از یک شهر به شهری دیگر انتقال داده و با موفقیت عمل پیوند قلب را انجام دهند.
تیم اورژانس و پزشکان جراح داخلی در یک عملیات هماهنگ و نفسگیر توانستند یک پیوند قلب موفق در تاریخ کشورمان ثبت کنند.
جراحان قلب و همینطور تیم اورژانس کشورمان طی یک عملیات حساس توانستند قلب یک فرد اهدا کننده را از یک شهر به شهری دیگر انتقال داده و با موفقیت عمل پیوند قلب را انجام دهند.