بخشدار بخش مرکزی اهواز گفت: راه ارتباطی دو روستای سید ظاهر و سید یدیم در منطقه بامدژ و روستای سادات در جنوب اهواز هنوز قطع است.
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۸
۰

علی بلمچی امروز در رابطه با آخرین وضعیت روستا‌های بخش مرکزی اهواز، اظهار کرد: روستای سید یدیم در منطقه بامدژ خالی از آب است، اما راه ارتباطی آن قطع شده و راه ارتباطی روستای سید ظاهر نیز تا فردا باز می‌شود و اهالی روستا به منازل خود باز‌می‌گردند؛ ضمن اینکه روستای سادات سمت کریشان در جنوب اهواز هنوز زیر آب است.

وی با بیان اینکه چنانچه مشکل ارتباطی روستا‌های سیل‌زده بخش مرکزی حل شود کلیه اهالی به منازل خود بازمی‌گردند، افزود: در حال حاضر تعداد ۳۱ خانوار از اهالی روستای سیدظاهر در اردوگاه‌های سیل‌زدگان اهواز به سر می‌برند.

بخشدار بخش مرکزی اهواز بیان کرد: روستا‌های بخش مرکزی اهواز به دلیل قرار گرفتن در میان سه رودخانه کرخه، دز و کارون، بیش‌ترین خسارت‌ها را متحمل شدند.

بلمچی با اشاره به فروکش کردن سیلاب و کاهش دبی رودخانه‌ها، عنوان کرد: اکنون ۵ اردوگاه اسکان اضطراری سیل‌زدگان در بخش ال‌هایی جمع‌آوری و مردم در حال بازگشت به خانه‌های خود هستند.

وی گفت: در حال حاضر با کمک ماشین‌های شهرداری اهواز و ماشین‌آلات استان اصفهان به عنوان استان معین شهر اهواز مشغول نظافت خانه‌ها و خیابان‌های روستا‌های بخش مرکزی هستیم تا ضمن فراهم کردن شرایط بهداشتی مناسب در روستا‌ها وضعیت روستا‌ها به شرایط قبل از سیل برگردد.

بخشدار بخش مرکزی اهواز گفت: راه ارتباطی دو روستای سید ظاهر و سید یدیم در منطقه بامدژ و روستای سادات در جنوب اهواز هنوز قطع است.

علی بلمچی امروز در رابطه با آخرین وضعیت روستا‌های بخش مرکزی اهواز، اظهار کرد: روستای سید یدیم در منطقه بامدژ خالی از آب است، اما راه ارتباطی آن قطع شده و راه ارتباطی روستای سید ظاهر نیز تا فردا باز می‌شود و اهالی روستا به منازل خود باز‌می‌گردند؛ ضمن اینکه روستای سادات سمت کریشان در جنوب اهواز هنوز زیر آب است.

وی با بیان اینکه چنانچه مشکل ارتباطی روستا‌های سیل‌زده بخش مرکزی حل شود کلیه اهالی به منازل خود بازمی‌گردند، افزود: در حال حاضر تعداد ۳۱ خانوار از اهالی روستای سیدظاهر در اردوگاه‌های سیل‌زدگان اهواز به سر می‌برند.

بخشدار بخش مرکزی اهواز بیان کرد: روستا‌های بخش مرکزی اهواز به دلیل قرار گرفتن در میان سه رودخانه کرخه، دز و کارون، بیش‌ترین خسارت‌ها را متحمل شدند.

بلمچی با اشاره به فروکش کردن سیلاب و کاهش دبی رودخانه‌ها، عنوان کرد: اکنون ۵ اردوگاه اسکان اضطراری سیل‌زدگان در بخش ال‌هایی جمع‌آوری و مردم در حال بازگشت به خانه‌های خود هستند.

وی گفت: در حال حاضر با کمک ماشین‌های شهرداری اهواز و ماشین‌آلات استان اصفهان به عنوان استان معین شهر اهواز مشغول نظافت خانه‌ها و خیابان‌های روستا‌های بخش مرکزی هستیم تا ضمن فراهم کردن شرایط بهداشتی مناسب در روستا‌ها وضعیت روستا‌ها به شرایط قبل از سیل برگردد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}