بسیاری از افرادی که نماز خود را به جماعت می‌خوانند گاهی با انگیزه‌های مختلف دو نماز را با یک نماز جماعت می‌خوانند، بدین صورت که در بین نماز جماعت قصد فرادی می‌کنند و ادامه نماز خود را می‌خوانند و در باقیمانده نماز جماعت، نماز دیگر خود را اقتدا می‌کنند.
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۱
بسیاری از افرادی که نماز خود را به جماعت می‌خوانند گاهی با انگیزه‌های مختلف دو نماز را با یک نماز جماعت می‌خوانند، بدین صورت که در بین نماز جماعت قصد فرادی می‌کنند و ادامه نماز خود را می‌خوانند و در باقیمانده نماز جماعت، نماز دیگر خود را اقتدا می‌کنند.
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۱
۰

خواندن دو نماز با یک نماز جماعت

بسیاری از افرادی که نماز خود را به جماعت می‌خوانند گاهی با انگیزه‌های مختلف دو نماز را با یک نماز جماعت می‌خوانند، بدین صورت که در بین نماز جماعت قصد فرادی می‌کنند و ادامه نماز خود را می‌خوانند و در باقیمانده نماز جماعت، نماز دیگر خود را اقتدا می‌کنند. در حالی که قصد فرادی کردن نماز جماعت بدون ضرورت، از نظر برخی از مراجع تقلید خلاف احتیاط است.

الف- اگر بین نماز جماعت، عذری برایش پیش آید:

همه مراجع: اشکال ندارد.

ب- اگر از ابتدای نماز، قصد فرادی کردن در بین نماز را داشت:

آیات عظام امام، خامنه ای، زنجانی، نوری، بهجت، فاضل: اشکال ندارد.

آیات عظام سیستانی، وحید، صافی، تبریزی: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیت الله مکارم: جایز نیست.

ج- اگر در بین نماز، بدون عذر قصد فرادی کند:

آیات عظام سیستانی، صافی: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیت الله وحید: بنابر احتیاط واجب جایز نیست، مگر در تشهد آخر نماز.

آیت الله مکارم: جایز نیست.

بقیه مراجع: اشکال ندارد.

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج. ۱، م. ۱۴۲۳. جامع احکام، م. ۳۱۴.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو