کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال حکم خود در خصوص شکایت سرمربی کنونی سپیدرود علیه نفت آبادان را اعلام کرد.
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۰
کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال حکم خود در خصوص شکایت سرمربی کنونی سپیدرود علیه نفت آبادان را اعلام کرد.
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۰
۰

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال اعلام کرد که در پی شکایت نادر دست نشان سرمربی اسبق تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، این کمیته پس از بررسی محتویات پرونده رأی خود را به شرح زیر صادر نمود:

پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال بابت قرارداد و ۸ میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در حق نادر دست نشان (غیرقطعی). همچنین کمیته وضعیت دعوای خواهان را نسبت به مابقی خواسته به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال مردود اعلام کرد؛ بنابراین باشگاه نفت آبادان به پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون تومان بابت مابقی مبلغ قرارداد نادر دست نشان و هشتصد هزار تومان هزینه دادرسی این مربی محکوم شده، اما مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان که دست نشان بابت غرامت اخراج از تیم صنعت نفت خواستار شده، مورد تأیید قرار نگرفته است.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50