دادستان کل سودان، دادستانی امنیت کشور را منحل کرده و تصمیم به تشکیل دادستانی مبارزه با فساد گرفت.
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۵
۰

ولید سید احمد محمود، دادستان کل سودان تصمیماتی گرفت که به موجب آن، دستور تاسیس دادستانی امنیت کشور ملغی شد.

وی همچنین تصمیم دیگری مبنی بر تاسیس دادستانی مبارزه با فساد به ریاست یاسر بشیر بخاری اتخاذ کرد و بر این اساس، تمامی دعاوی کیفری که به دادستانی امنیت کشور ارجاع داده شده بود، به دادستانی مبارزه با فساد انتقال داده می‌شود.

ولید سید احمد محمود همچنین مصونیت شماری از پرسنل دستگاه امنیت و اطلاعات ملی که به قتل احمد الخیر، یکی از تظاهرکنندگان در منطقه "خشم القربه" مظنون بودند، لغو کرد.

دادستان کل سودان دستور تسریع در تکمیل روند بررسی شکایت‌های کیفری را داد که در جریان اعتراضات و تظاهرات‌های اخیر مطرح شده بودند و اینکه گزارشی از آن‌ها به زودی تهیه شود.

در همین راستا، دادستان کل تصمیم به تشکیل کمیته عالی نظارت بر تحقیقات در خصوص پرونده‌های فساد و اموال عمومی و شکایت‌های مربوط به رخداد‌های اخیر گرفت.

دادستان کل سودان، دادستانی امنیت کشور را منحل کرده و تصمیم به تشکیل دادستانی مبارزه با فساد گرفت.

ولید سید احمد محمود، دادستان کل سودان تصمیماتی گرفت که به موجب آن، دستور تاسیس دادستانی امنیت کشور ملغی شد.

وی همچنین تصمیم دیگری مبنی بر تاسیس دادستانی مبارزه با فساد به ریاست یاسر بشیر بخاری اتخاذ کرد و بر این اساس، تمامی دعاوی کیفری که به دادستانی امنیت کشور ارجاع داده شده بود، به دادستانی مبارزه با فساد انتقال داده می‌شود.

ولید سید احمد محمود همچنین مصونیت شماری از پرسنل دستگاه امنیت و اطلاعات ملی که به قتل احمد الخیر، یکی از تظاهرکنندگان در منطقه "خشم القربه" مظنون بودند، لغو کرد.

دادستان کل سودان دستور تسریع در تکمیل روند بررسی شکایت‌های کیفری را داد که در جریان اعتراضات و تظاهرات‌های اخیر مطرح شده بودند و اینکه گزارشی از آن‌ها به زودی تهیه شود.

در همین راستا، دادستان کل تصمیم به تشکیل کمیته عالی نظارت بر تحقیقات در خصوص پرونده‌های فساد و اموال عمومی و شکایت‌های مربوط به رخداد‌های اخیر گرفت.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}